Hulpeloos

Mevrouw Konink  woont in Renkum en is 93 jaar. Haar dochter belt de vertrouwenspersoon.  Mevrouw Konink  heeft via het CIZ een indicatie huishoudelijke zorg gehad voor 6 uur per week en deze loopt af over 1 maand.  Vier maanden geleden heeft de dochter van mevrouw Konink al gebeld met het Wmo-loket van de gemeente. Daar krijgt zij te horen dat de vorm van ondersteuning die haar moeder krijgt is afgeschaft. Ze vraagt of ze een keukentafelgesprek kan krijgen, maar mensen van wie de indicatie al eerder afloopt gaan voor. Vervolgens hoort  mevrouw Konink niets en haar dochter ook niet. 

Twee maanden voordat de indicatie af zal lopen krijgt mevrouw Konink een brief. Daarin staan adressen en tarieven van organisaties die huishoudelijke hulp verlenen, met de mededeling dat mevrouw Konink deze kan inhuren maar zelf moet betalen. Aan het einde van de brief staat een passage dat mevrouw Konink bezwaar kan indienen.

Bezwaar indienen duurt echter erg lang en daarbij vindt de dochter van mevrouw Konink dat er eerst een fatsoenlijke gesprek moet plaatsvinden. Haar inzet is de 6 uur huishoudelijke zorg meteen weer terug te krijgen.

 

De Vertrouwenspersoon heeft samen met de dochter een brief gestuurd naar de gemeente met de mededeling dat voordat ze een bezwaar gaat indienen graag in gesprek wil over haar moeder en een eventuele maatwerkvoorziening. In de brief wordt ook duidelijk gemaakt dat zij hoopt door dit gesprek een bezwaartraject te voorkomen en dat haar moeder nog steeds een maatwerkvoorziening nodig heeft. In de brief wordt ook benoemd dat de Vertrouwenspersoon betrokken is en meekijkt.

Naar aanleiding van de brief heeft er een keukentafelgesprek plaatsgevonden. Uiteindelijk is er 3 uur Huishoudelijke Hulp geïndiceerd. De Vertrouwenspersoon geeft haar nog het advies om contact op te nemen met het wijkteam van  Welzijnswerk die sommige diensten gratis aanbiedt met behulp van vrijwilligers, zoals een boodschappendienst. Dit is in het kader van een algemene voorziening waar de gemeente ook voor moet zorgdragen en die toegankelijk is voor iedereen.

Mevrouw Konink is tevreden, het is per saldo met welzijnswerk erbij niet veel minder dan wat ze had. Iets is beter dan niets, redeneert ze.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Andere praktijkvoorbeelden:

Terug naar: cliëntondersteuning sociaal domein