Rolstoel huren of voorschieten

Mevrouw Krul heeft een zeldzame ziekte die haar noodzaakt in een aangepaste rolstoel te zitten. Haar huidige rolstoel is aan vervanging toe, daarom vraagt ze een PGB aan om een nieuwe aan te kunnen schaffen. De gemeente waarin ze woont hanteert echter het beleid dat een rolstoel gehuurd moet worden en in die vorm zijn geen speciale aanpassingen mogelijk. Bovendien zou ze – indien ze de rolstoel mag kopen – zelf het totaalbedrag van € 5000,- voor moeten schieten. Maar hoe doe je dat als je van een bijstandsuitkering moet rondkomen?

Mevrouw Krul is er niet gerust op dat de gemeente haar aanvraag goedkeurt. Ze besluit Adviespunt Zorgbelang om raad en ondersteuning te vragen en mailt haar verhaal. De medewerkster van het Adviespunt wijst mevrouw Krul op haar rechten die ze als gebruiker van zorg heeft. Belangrijk daarbij is het zogenaamde compensatiebeginsel: de gemeente moet rekening houden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen. Maar ook met de capaciteit van de aanvrager om de kosten te kunnen opbrengen.  

Onvolledig indicatieadvies

De gemeente keurt haar aanvraag voor een aangepaste rolstoel af. De teleurstelling is groot. Uiteraard is er bezwaar mogelijk. Maar voor het zover is kan een persoonlijk gesprek met de gemeente meer duidelijkheid geven.  Daarvoor heeft mevrouw Krul al een afspraak gemaakt. In samenspraak met de medewerkster van het Adviespunt zal de gemeente voorafgaand aan dat gesprek worden gebeld door Adviespunt Zorgbelang.  Tijdens dat telefoongesprek worden veel dingen duidelijk. De gemeente geeft aan waarom ze werkt met verhuur van rolstoelen. Maar veel belangrijker is dat helder wordt dat de gemeente af gaat op het indicatierapport van het indicatieadviesbureau dat ingeschakeld is.  En dat indicatieadvies lijkt niet de situatie van mevrouw Krul goed weer te geven. Om dat te kunnen beoordelen wordt het gehele rapport opgestuurd naar mevrouw Krul zodat ze aan kan geven waarin het rapport onvolledig is. Haar bezwaren kunnen samen met de rest van het bezwaarschrift worden ingediend. Ondertussen wordt mevrouw Krul door Zorgbelang geadviseerd om haar revalidatiearts ook  op papier te laten zetten welke noodzakelijke aanpassing haar rolstoel nodig heeft. Dit zou haar bezwaar ondersteunen.

 

 

Nieuwe indicatie

Als de afspraak met de gemeente heeft plaatsgevonden is mevrouw Krul opgelucht. Het is een goed gesprek geweest. Door haar goede voorbereiding heeft het veel opgeleverd. Met name de onduidelijkheid in de indicatie door het indicatieadviesbureau is opgelost. Het leidt ertoe dat het indicatieadviesbureau opnieuw een beoordeling zal moeten geven. Ondertussen moet er nog wel bezwaar worden aangetekend. Mevrouw Krul overlegt regelmatig met Adviespunt Zorg over de volgende stappen en stelt een bezwaarschrift op. Na een laatste check door de medewerkster van het Adviespunt, wordt het opgestuurd.

De oplossing

Het indicatieadviesbureau gaat specifieker in op de persoonlijke wensen van mevrouw Krul en krijgt beter inzicht in de rolstoel die zij voor ogen heeft. Duidelijk wordt dat de aanpassingen aan de rolstoel de beste oplossing biedt voor mevrouw Krul. Dit wordt meegenomen in het advies naar de gemeente. Als de gemeente uiteindelijk een reactie geeft op het bezwaarschrift pakt alles goed uit. Mevrouw Krul hoeft geen € 5000,- voor te schieten maar kan haar gewenste rolstoel kopen. Hierdoor is het huren van een rolstoel in haar situatie niet van toepassing. Het indicatieadviesbureau komt bovendien een vervoermiddel opmeten wat aansluit bij haar nieuwe rolstoel. Als bekend is welk vervoermiddel passend is, wordt de nieuwe rolstoel besteld.

Andere praktijkvoorbeelden:

Terug naar: cliëntondersteuning sociaal domein