Praktijkvoorbeelden Jeugdhulp


Volhouden loont

Mevrouw Zandstra meldt zich bij Adviespunt Zorgbelang. Ze is de wanhoop nabij omdat haar dochter niet de zorg krijgt die zij nodig heeft. Al lang is zij bezig om dit goed geregeld te krijgen. Ze krijgt te maken met het wijkteam en heeft een mail ontvangen dat de indicatie voor haar dochter verlengd zou worden, waardoor de zorg (een zorgboerderij) door kan blijven gaan. Ondanks deze toezegging per mail, blijft de beschikking achterwege waardoor betaling van het PGB niet door kan gaan. Mevrouw Zandstra kan de facturen zelf niet betalen, met alle gevolgen van dien. >> lees verder


Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

De heer van Wijk is al jaren bekend met Jeugdbescherming Gelderland (voormalig Bureau Jeugdzorg). De heer van Wijk is getrouwd geweest en binnen dat huwelijk zijn twee kinderen geboren. Sinds de scheiding tussen hem en zijn ex vrouw zijn er veel conflicten tussen beiden opgetreden als het gaat om de twee kinderen. Dit heeft er toe geleid dat beide kinderen onder toezicht staan van Jeugdbescherming Gelderland. Hij heeft in de loop der jaren het gevoel gekregen niet opgewassen te zijn tegen Jeugdbescherming Gelderland en zoekt contact met Adviespunt Zorgbelang. >> lees verder

Terug naar: vertrouwenspersoon jeugdhulp