Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Voor u als zorgverlener, brengt de wet een aantal verplichtingen met zich mee. Zorg dat u aan deze verplichtingen voldoet.

De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners: zorginstellingen, zelfstandige beroepsbeoefenaren maar ook aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. De wet geldt (nog) niet voor zorgverleners in de Wmo en in de Jeugdhulp.

In de Wkkgz staan verplichtingen waar u aan moet voldoen:

  • U dient een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen
  • U dient te beschikken over een klachtenregeling
  • U dient aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie

Clienten Wkkgz Klein

Klachtenregeling

Een goede klachtenregeling helpt u uw zorg te verbeteren. Adviespunt Zorgbelang kan u adviseren bij het opstellen van uw klachtenreglement en het inrichten van het klachtenproces binnen uw organisatie.  

Training en voorlichting

U kunt Adviespunt Zorgbelang inschakelen voor voorlichting, workshops of congressen over de Wkkgz voor u, uw medewerkers, ketenrelaties of andere partijen. Ook geven wij training in het effectief omgaan met klachten: van klacht naar kwaliteit. 

'Adviespunt Zorgbelang neemt ons veel werk uit handen. De tijd die we hierdoor overhouden kunnen we nu besteden aan onze cliënten' 


 

Professionele ondersteuning

Het kan lastig zijn om te voldoen aan de verplichtingen die de Wkkgz met zich meebrengt. Adviespunt Zorgbelang biedt professionele ondersteuning bij het opstellen en vast laten leggen van de klachtenregeling en over verdere communicatie richting cliënten en geschilleninstantie.

Quickscan Wkkgz

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Adviespunt Zorgbelang kan de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris voor u invullen: op structurele of ad-hoc basis. Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan effectieve bemiddeling en klachtafhandeling. Zo werken wij met u samen aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen u en uw cliënt en wordt verdere escalatie voorkomen. We helpen de kwaliteit van uw zorg te verbeteren.

Waarom Adviespunt Zorgbelang?

Adviespunt Zorgbelang heeft jarenlange ervaring in het adviseren, bemiddelen en ondersteunen bij vragen en klachten over de zorg. Een team van professionals beantwoordt jaarlijks meer dan 10.000 vragen/klachten. Lees meer over ons

Neem contact met ons op

Wilt meer weten over wat Adviespunt Zorgbelang voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Lisette Sloots, 026 384 28 58 of mobiel op 06 444 66 185. Of stuur een e-mail naar wkkgz@adviespuntzorgbelang.nl.  

'De Wkkgz vraagt wel het een en ander van onze kleine organisatie. Met de ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang hebben we het nu goed geregeld.'