Praktijkvoorbeelden


Een goed gesprek?

Vrijdagmiddag wordt de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein  van het Adviespunt Zorgbelang door mevr. Merkum gebeld. Mevrouw is erg emotioneel. Ze heeft net een  keukentafelgesprek  gehad en is boos en in de war. Ze had verwacht met mensen in gesprek te gaan die expert zijn en die de weg weten in de nieuwe regelgeving maar de dames die kwamen hadden geen idee. >> lees verder

Keukentafelgesprek op de stoep

Meneer Kabel is een grofgebekte man die een agressieve indruk maakt. Hij vindt dat alles slecht geregeld is in dit land. Niemand doet iets voor hem en de gemeente al helemaal niet. Maar meneer Kabel heeft hulp nodig; hij is slecht ter been en heeft geen netwerk dat hem kan ondersteunen in allerlei zaken. Hij heeft verschillende instanties benaderd maar niemand doet wat hij vraagt. Dit is de eerste informatie die de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang krijgt als ze meneer Kabel aan de telefoon krijgt. >> lees verder


Hulpeloos

Mevrouw Konink  woont in Renkum en is 93 jaar. Haar dochter belt de vertrouwenspersoon.  Mevrouw Konink  heeft via het CIZ een indicatie huishoudelijke zorg gehad voor 6 uur per week en deze loopt af over 1 maand.  Vier maanden geleden heeft de dochter van mevrouw Konink al gebeld met het Wmo-loket van de gemeente. Daar krijgt zij te horen dat de vorm van ondersteuning die haar moeder krijgt is afgeschaft. Ze vraagt of ze een keukentafelgesprek kan krijgen, maar mensen van wie de indicatie al eerder afloopt gaan voor. Vervolgens hoort  mevrouw Konink niets en haar dochter ook niet. >> lees verder

Rolstoel huren of voorschieten

Mevrouw Krul heeft een zeldzame ziekte die haar noodzaakt in een aangepaste rolstoel te zitten. Haar huidige rolstoel is aan vervanging toe, daarom vraagt ze een PGB aan om een nieuwe aan te kunnen schaffen. De gemeente waarin ze woont hanteert echter het beleid dat een rolstoel gehuurd moet worden en in die vorm zijn geen speciale aanpassingen mogelijk. Bovendien zou ze – indien ze de rolstoel mag kopen – zelf het totaalbedrag van € 5000,- voor moeten schieten. Maar hoe doe je dat als je van een bijstandsuitkering moet rondkomen? >> Lees verder

Terug naar: cliëntondersteuning sociaal domein