Vragen over de rol en taken van de CVP Wzd

Bekijk onderstaande vragen en klik erop voor het antwoord

Lerares Middelgroot
 • Antwoord: Nee

  De CVP Wzd kan de cliënt niet ondersteunen wanneer de vertegenwoordigers iets verbieden. Er is namelijk geen sprake van onvrijwillige zorg omdat vertegenwoordigers geen professionele zorg verlenen. Maar als de zorgaanbieder meegaat met de wens van de vertegenwoordiger en de cliënt beperkt in het gebruik van social media dan is er wel onvrijwillige zorg. In dat geval kan de CVP Wzd de cliënt ondersteunen.

 • Antwoord: Nee

  Een CVP Wzd heeft altijd recht tot toegang tot cliënten. Uiteraard plannen we onze bezoeken in samenspraak met de locatie en houden we er rekening mee als zich uitzonderlijke situaties voordoen op een afdeling of groep.

   

 • Antwoord: Nee

  De CVP Wzd is er voor cliënten en vertegenwoordigers en nadrukkelijk onafhankelijk van zorgaanbieders. Voor vragen over de Wzd kun je je wenden tot je eigen organisatie.

 • Antwoord: Nee

  De gesprekken tussen een cliënt en de CVP Wzd zijn vertrouwelijk. Alleen als de cliënt het wenst, kan een zorgmedewerker aansluiten, waarbij de CVP Wzd de client kan ondersteunen in het gesprek met de zorgmedewerker.

 • Antwoord: Waar

  De Wet zorg en dwang voorziet in de mogelijkheid voor de cliënt om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die onafhankelijk is. Voor inhoudelijke vragen is er een klachtenfunctionaris, die neutraal is maar wel verbonden aan de organisatie.

 • Antwoord: Waar

  De Wet zorg en dwang is ingesteld om cliënten meer regie over hun eigen leven te geven. De CVP Wzd kan cliënten daar bij ondersteunen. De vertrouwenspersoon zorg behandelt vragen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg.

 • Antwoord: Niet waar

  De klachtenfunctionaris kan bemiddelen, een vertrouwenspersoon niet. Het maakt hierbij niet uit of het een vertrouwenspersoon zorg is of een CVP Wzd.

 • Antwoord: Niet waar

  Alleen met uitdrukkelijk toestemming van de cliënt mogen zij met elkaar overleggen.

Einde kennismodule

Dank voor het online doornemen van deze kennismodule. We hopen dat je hierdoor meer inzicht hebt gekregen in het werk van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd. 

Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten over bepaalde praktijksituaties, neem gerust contact op met Frederique van Campen: 06 - 466 264 90. Zij helpt je graag verder.