Heeft u te maken met langdurige zorg?

Zoekt u ondersteuning? U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag op zorg bent aangewezen. Dit kan verpleging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier gebruik van maken? Dan ondersteunen wij bij het regelen en uitvoeren van uw zorg.

Zorg Thuis 2 Origineel

Direct antwoord op uw vraag

 • Onderwerp: gedwongen uitzet

  Ik heb een klacht over mijn gedwongen uitzet. Waar kan ik nu terecht?

  Bij een medische behandeling, zoals door uw tandarts, moet de arts de behandeling naar beste weten en kunnen uitvoeren. Een goed resultaat kan hij echter niet garanderen. De arts heeft geen invloed op hoe u reageert op de behandeling. Alleen bij een eenvoudige, routinematige handeling, zoals het vullen van een gaatje in een kies, is er sprake van een zogeheten resultaatverplichting. In dat geval hoeft u alleen aan te tonen dat het beoogde resultaat niet is behaald.

  Ik heb een klacht over mijn gedwongen uitzet. Waar kan ik nu terecht?

  Bij een medische behandeling, zoals door uw tandarts, moet de arts de behandeling naar beste weten en kunnen uitvoeren. Een goed resultaat kan hij echter niet garanderen. De arts heeft geen invloed op hoe u reageert op de behandeling. Alleen bij een eenvoudige, routinematige handeling, zoals het vullen van een gaatje in een kies, is er sprake van een zogeheten resultaatverplichting. In dat geval hoeft u alleen aan te tonen dat het beoogde resultaat niet is behaald.

  Een grote verfvlek, deze afbeelding is voor opvulling van de tekst.

  Ik heb een klacht over mijn gedwongen uitzet. Waar kan ik nu terecht?

  Bij een medische behandeling, zoals door uw tandarts, moet de arts de behandeling naar beste weten en kunnen uitvoeren. Een goed resultaat kan hij echter niet garanderen. De arts heeft geen invloed op hoe u reageert op de behandeling. Alleen bij een eenvoudige, routinematige handeling, zoals het vullen van een gaatje in een kies, is er sprake van een zogeheten resultaatverplichting. In dat geval hoeft u alleen aan te tonen dat het beoogde resultaat niet is behaald.

 • Ik heb een klacht over mijn tandartsbehandeling. Waar kan ik terecht?

  Bij een medische behandeling, zoals door uw tandarts, moet de arts de behandeling naar beste weten en kunnen uitvoeren. Een goed resultaat kan hij echter niet garanderen. De arts heeft geen invloed op hoe u reageert op de behandeling. Alleen bij een eenvoudige, routinematige handeling, zoals het vullen van een gaatje in een kies, is er sprake van een zogeheten resultaatverplichting. In dat geval hoeft u alleen aan te tonen dat het beoogde resultaat niet is behaald.

 • Voorbeelden

  Je kunt bijvoorbeeld niet bellen, want je telefoon is afgenomen. Misschien wil je naar buiten, maar mag je dat niet. Of je wilt bezoek ontvangen, maar dat mag niet van de begeleiding. Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.   

  Mag dit zomaar? 

  Als je iets wilt, maar je mag het niet, kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest.  

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef aan dat je het er niet mee eens bent. Zeg ook wat je wel wilt. Kijk of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. 

  Bekijk ook deze afbeelding:

  Bekijk deze afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

   

 • Voorbeelden

  Je moet bijvoorbeeld om 21.00 uur naar je kamer, terwijl je dat niet wil. Of je moet verplicht op je kamer eten, en jij wilt juist met de groep eten. Of je krijgt medicatie die je niet wilt. Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als je iets moet, maar je wilt het niet, kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. 

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent. Zeg ook wat je wel wilt. Kijk of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kuan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Bekijk ook deze afbeelding:

  Alle vormen van onvrijwillige zorg

  Bekijk deze afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd. 

 • Voorbeelden

  Het kan zijn dat je thuis woont en dat volgens de omgeving (bijvoorbeeld familie of de huisarts) niet zo goed meer gaat.
  Of je bent tijdelijk opgenomen bij een zorginstelling na een ziekenhuisopname en ze zeggen dat het beter is dat je niet meer thuis gaat wonen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In jouw situatie kan het net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als er sprake is van een besluit tot opname en verblijf dan noemen ze dat in de wet ‘geen bereidheid, geen verzet’. Dit is geregeld in artikel 21 van de Wet Zorg en Dwang.
  “Geen bereidheid, geen verzet” betekent bijvoorbeeld dat het niet jouw eigen idee is om bij een zorgorganisatie te wonen, maar dat je het ook niet tegen houdt. Je verzet je niet. Zo’n besluit mag alleen genomen worden, als hierover met jou overleg is geweest. En jou goed is uitgelegd welke keuze je kunt maken. En wat de gevolgen van die keuze zijn.

  Wat kun je doen?

  Ga in gesprek hierover met de mensen in je omgeving, bijvoorbeeld een familielid of je huisarts. Of met de begeleider bij de zorgorganisatie (als je daar al verblijft). Geef aan dat je vragen of zelfs twijfels hebt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Over een besluit tot opname en verblijf kan je meer informatie vinden op de website van het CIZ. . Je kan ook bellen met 088 - 789 1000 of je vraag mailen naar info@ciz.nl.

  Ook de CVP Wzd kan ondersteunen. Neem hiervoor contact met ons op.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  Andere mensen hebben besloten dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een zorgorganisatie te verblijven. Bijvoorbeeld de rechter (RM) of de burgemeester (IBS). Je vraagt je misschien af of dit zomaar mag? Je wilt weten of en wanneer je weer naar huis mag? Je begeleider zegt dat je mee moet werken bij de zorg, omdat er een RM/IBS is?

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Een RM of IBS wordt uitgesproken omdat je volgens anderen moet worden opgenomen, terwijl jij dat zelf niet wilt. Dat mag niet zomaar. Er moet zijn onderzocht of het noodzakelijk is. En, of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn. Als het goed is, is hierbij een advocaat betrokken geweest. Daar kun je je aan vragen stellen.

  Wat kun je doen?

  Ben je eenmaal opgenomen? Ga in gesprek met je begeleider. Betrek hier evt. ook je wettelijk vertegenwoordiger bij. Geef aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, met je advocaat of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Meer informatie:

  Hier vind je meer informatie over IBS.

  En hier staat meer informatie over een RM

  Zie ook informatie over het verschil tussen een RM en IBS.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Wat kun je doen?

  Vind je het spannend om met je behandelaar hierover te praten? Of wil je advies hoe je een gesprek het beste aan kan pakken? Kijk dan of er iemand is die met jou het gesprek kan voorbereiden en die eventueel met je mee kan gaan.

  Wat kun je nog meer doen?

  Als je vraag over onvrijwillige zorg gaat, dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) je helpen om het gesprek met je behandelaar voor te bereiden. Ook kan de CVP Wzd jou ondersteunen bij het gesprek met je behandelaar.

  Meer informatie:

  Download deze afbeelding in pdf.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  Je vindt het vervelend dat de begeleiders jouw kamer binnenkomen zonder te kloppen. Vanwege de vele personeelswisselingen word je ieder week door een andere medewerker gewassen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.  

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef bij je begeleider aan dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Iedere zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek organiseren met je begeleider/behandelaar, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jullie klachtenfunctionaris is. Hij of zij kan je verder helpen.

 • Voorbeelden

  Je woont zelfstandig met thuiszorg. De thuiszorg vindt dat het gas afgesloten moet worden, omdat ze denken dat het niet meer veilig is dat je zelf kookt.

  Je partner is bang dat je ’s avonds gaat wandelen en de weg naar huis niet meer kan vinden. Daarom wil hij de voordeur op slot doen en de sleutel bij zich houden.

  Je moet van de huisarts pillen slikken om de pijn in je rug minder erg te maken. Van deze pillen word je suf en dat vind je niet fijn.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.   

  Mag dit zomaar?

  Ook thuis kan er sprake zijn van iets wat je wil, maar niet mag. Of iets wat je moet, maar niet wilt (LINK NAAR ANDERE VRAGEN). Dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Onvrijwillige zorg mag alleen als hierover met jou overleg is geweest.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met mensen in je omgeving. Dat kan familie zijn, de thuiszorg of de huisarts. Geef aan wat je niet zo fijn vindt en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  Je was het ergens niet mee eens en de begeleiding pakte je bij je arm en bracht je naar je kamer.

  Je woont bij een zorgaanbieder en een van de andere bewoners maakt seksueel getinte grapjes over je kleding.

  Je weet dat je soms heel boos kan worden en dan mag begeleiding je op de grond leggen om rustiger te worden. Maar ze doen dat op zo’n manier dat je altijd hoofdpijn en blauwe plekken hebt daarna.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als er sprake is van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag dan is dat niet oké. Het kan zelfs onvrijwillige zorg zijn. En dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. Of als er sprake was van een noodsituatie.

  Wat kun je doen?

  Ga in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan wat er gebeurt of is gebeurd en wat je niet prettig vindt of vond. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Nog invullen

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  In de huisregels staat opgenomen dat jullie iedere dag om 12.30u lunchen en dat iedereen aan tafel moet eten. Jij wilt soms op je kamer een tosti maken, maar dit mag volgens de begeleiding niet, omdat je je aan de huisregels moet houden.

  Je mag op zaterdagavond geen vrienden ontvangen om 20.00u omdat in de huisregels is opgenomen dat er ’s avonds geen bezoek mag komen.

  In de huisregels staat dat er voor ieders veiligheid op de gang een camera hangt. Je vindt het niet fijn dat de begeleiding kan zien wanneer je weg gaat en thuis komt, maar zij zeggen dat ze dat in de gaten mogen houden omdat het in de huisregels staat.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  In een gebouw waar mensen samen wonen, samen werken of samen zorg ontvangen, gelden regels die er voor zorgen dat alles goed verloopt. Ook zorgorganisaties stellen huisregels op; hierin wordt bijvoorbeeld geregeld wanneer bezoek welkom is, of huisdieren toegestaan zijn en kan het gebruik van telefoons geregeld worden. Huisregels zijn niet vrijblijvend. Als iemand zich niet aan de huisregels houdt, kan hij daarop aangesproken worden. Maar niet alles mag worden vastgelegd in huisregels. Het is volgens de wet (art 45 Wzd) beperkt tot dat wat nodig is voor ‘een ordelijke gang van zaken of voor de veiligheid’. Het moet gericht zijn op veiligheid of het voorkomen van overlast. Kort gezegd: je mag niet zomaar álles regelen via de huisregels. Staat er een verplichting of verbod in waar je het niet mee eens bent?

  Dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. En de juiste stappen zijn gevolgd.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Nog invullen

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  Mijn begeleiding zegt dat ik medicatie nodig heb om wat minder onrustig te zijn. Ik wil dat liever niet.

  Mijn medicatie wordt toegediend op een manier die ik niet fijn vind. Moet ik dat toelaten?

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als er medicatie wordt toegediend terwijl je dat niet wilt, dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Onvrijwillige zorg mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. En er bepaalde stappen gevolgd zijn. Als het gaat om medicatie die je gedrag beïnvloedt, dan moeten deze stappen sowieso gevolgd worden; dit mag niet zomaar.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Nog invullen

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  De begeleiding zegt dat jouw vriend alleen in het weekend mag blijven slapen. Of je mag geen vrienden ontvangen op je kamer, alleen in de gemeenschappelijke huiskamer. Of je vriend mag helemaal niet langskomen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als je iets wilt, maar je mag het niet, kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. En als de juiste stappen gevolgd zijn.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Bekijk bovenstaand stappenplan bij verzet in groot formaat

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

 • Voorbeelden

  Je mag niet met de groep eten, en daar ben je het niet mee eens. Of je moet iedere avond je telefoon inleveren

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Wat kun je doen?

  Als je een klacht hebt, ga hierover dan eerst in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. Zo nodig, kan de CVP Wzd je ook in contact brengen met een klachtenfunctionaris. Iedere zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek organiseren met je begeleider/behandelaar, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. Als je klacht niet wordt opgelost, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie of geschillencommissie.

  Verwijzing:

  Nog invullen

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt hier klikken voor het algemene nummer van de CVP Wzd. Via de website kun je ook chatten met een CVP Wzd.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft. Hiervoor kunt u kosteloos bij ons terecht. Wij ondersteunen u bij:

 • Informatie en advies
  Over bijv. de manieren waarop u de zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw regio, cliëntenrechten of zorgtoewijzing.

 • Kiezen van een passende zorgaanbieder
  De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

 • Invulling van de zorg
  Bijvoorbeeld hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. We kunnen ook met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

 • Ondersteuning en bemiddeling bij klachten
  Ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder als u niet tevreden bent over de geleverde zorg.

Contact

Onze cliëntondersteuners helpen u graag bij al uw vragen over het regelen en de uitvoering van uw zorg: in een instelling of thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Bel 0900 243 81 81 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur, lokaal gesprekstarief) 

 • Of stel uw vraag via dit formulier.

Onafhankelijk

De cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang zijn onafhankelijk van zorginstellingen of andere instanties. We werken vanuit uw belang: we gaan uit van wat u nodig heeft. Ook uw familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen.

Uw privacy

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Hoe we hiermee omgaan vindt u in ons privacyreglement.  

hier moet een alt text komen

Regionaal

We zijn bekend met zorg in alle gemeenten van Nederland, ook in uw regio. Daardoor kunnen we u goed informeren over de regionale mogelijkheden zoals het aanbod van zorgaanbieders of mogelijke wachtlijsten. Samen kijken we wat het beste bij u past.

Kwaliteit door certificering

Onze medewerkers zijn ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat wij constant bezig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te verbeteren.