Over Adviespunt Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van negen Zorgbelangorganisaties. Wij ondersteunen mensen bij vragen en klachten in de jeugdhulp, langdurige zorg, onvrijwillige zorg en het sociaal domein. Wij komen op voor de belangen van zorggebruikers in iedere regio en zetten ons samen in voor de kwaliteit van de zorg.

Lees verder Een pijl omlaag
Man En Vrouw

Zorgbelang per provincie 

Een regionale Zorgbelangorganisatie onderhoudt intensieve contacten met patiënten en  consumentenorganisaties. Zo blijven wij goed op de hoogte van de wensen, mogelijkheden, vragen en klachten van burgers en patiënten. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan bij ons altijd voorop. Daarnaast richten wij ons actief en rechtstreeks tot zorgverzekeraars, overheden en zorgaanbieders in de regio, omdat het belangrijk is dat het aanbod van zorg aansluit op waar behoefte aan is. 

Kennis van uw regio

Wij hebben vestigingen in veel regio’s. En weten wat er speelt in uw omgeving. Hierdoor staan wij dicht bij alle zorggebruikers. Indien nodig maken wij gebruik van de kracht van ons landelijke netwerk.

Zoekt u informatie over de Zorgbelangorganisatie in uw regio? Wilt u weten hoe u met deze organisatie in contact kunt komen en wat er in uw regio plaatsvindt? Bekijk de website van Zorgbelang-Nederland.

Onafhankelijk

Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van andere partijen. In dit document staat beschreven hoe Adviespunt Zorgbelang haar onafhankelijkheid vormgeeft.

 

hier moet een alt text komen

Klachtenregeling 

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dat niet het geval zijn, richt u zich bij voorkeur eerst met uw klacht tot de betrokken medewerker. Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de manager van de betreffende medewerker. Houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland.

     >  Klachtenregeling

Klachten over vertrouwenswerk jeugd

Heeft u een klacht over het vertrouwenswerk jeugd? Lees dan meer over deze klachtenprocedure.

Klachten over cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Voor de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang kunt u uw klacht indienen bij de externe Klachtencommissie CVP Wzd. Voor meer informatie zie: www.klachtencomissie-cvp-wzd.nl.