Uw privacy

Adviespunt Zorgbelang vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In het privacyreglement leest u hier alles over.

Privacy Privacyverklaring Small

Privacyreglement

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.  In het  privacyreglement kunt u lezen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, of u toestemming moet geven en welke rechten u heeft. Daarnaast hebben wij een samenvatting opgesteld van het privacyreglement.

Privacyreglement Wet zorg en dwang

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd vallen onder een gezamenlijk privacyreglement van de vier uitvoerende organisaties. Naast Adviespunt Zorgbelang zijn dat: Het LSR, Quasir en Zorgstem.