Klachten over vertrouwenswerk jeugd

Wie niet tevreden is over ons, mag dat laten weten. Wij vinden het belangrijk om te horen wat er niet goed ging en wat we daaraan kunnen doen.

Afbeelding Website Kindervoetjes

Ben jij, bent u cliënt? Heb je, heeft u een klacht over het vertrouwenswerk jeugd, vertel het ons. We gaan graag in gesprek om te kijken wat we eraan kunnen doen.

We vragen iedereen die een klacht heeft om eerst met de vertrouwenspersoon daarover te praten. Vaak komt er dan al een oplossing. Lukt dat niet, dan is de volgende stap contact opnemen met de leidinggevende (via 088-555 1000).

Daarna volgt de stap naar de externe onafhankelijke Klachtencommissie van Jeugdstem. Je kunt een brief sturen naar:

Klachtencommissie Jeugdstem - vertrouwenswerk jeugd
Postbus 415, 1200 AK Hilversum
Tel. 06 1547 4487
secretariaat@klachtencommissievj.nl

Lees het reglement van de externe Klachtencommissie.