Gezondheidszorg

Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

De heer van Wijk is al jaren bekend met Jeugdbescherming Gelderland (voormalig Bureau Jeugdzorg). De heer van Wijk is getrouwd geweest en binnen dat huwelijk zijn twee kinderen geboren.

Homepage Een pijl omlaag
Wendy

Niet worden gehoord

De heer van Wijk voelt zich niet serieus genomen. Er wordt in zijn ogen door de gezinsvoogd alleen naar zijn ex-partner geluisterd. Daarbij maakt hij zich ernstige zorgen om zijn dochter. Zijn dochter en haar problematiek wordt te weinig gezien.

Na een intake gesprek is er samen met de vertrouwenspersoon een brief opgesteld richting Jeugdbescherming Gelderland. Hierin wordt verzocht om een gesprek waarbij niet alleen gezinsvoogd en teamleider aansluiten, maar ook de gedragsdeskundige, aangezien vader alleen in deze vrouw nog vertrouwen heeft.

Ondersteuning bij klachtgesprek

Bij Infocaster geloven we erin dat de eigen professionals zelf het beste weten wat goed voor klanten en de organisatie is. Daarom ligt de beslissingsbevoegdheid bij projectgroepen. En zijn er geen leidinggevenden maar werken we in alle openheid. Samen in kleine groepen aan transparante resultaten.

In openheid samen een bedrijf besturen kan alleen als je allemaal toegang tot dezelfde informatie hebt. Daarom is binnen Infocaster alle financiële data voor iedereen toegankelijk. Rondom alle financiele stromen binnen ons bedrijf hebben we daarom een speciaal model gebouwd. Je leest er meer over in ons boek 'Maar hoe dan?' en de podcastserie 'Zelfsturing - zo werkt dat'.