Sociaal Domein (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat is de Wmo?

De Wmo is een wet die is ingevoerd om hulp en ondersteuning te bieden aan alle burgers vanuit de gemeenten. De wet is bedoeld om mensen te ondersteunen voor een beter leven.

Wat regelt de Wmo?

De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Het doel is om mensen in staat te stellen een beter leven te leiden, ongeacht hun beperkingen of situatie.

Wmo voor wie?

De Wmo is er voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning nodig hebben om mee te doen in de maatschappij vanwege een beperking, (chronische) ziekte of psychische aandoening. Denk aan ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Ook mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen om overbelasting te voorkomen.

De Wmo is er ook voor mensen die vanwege huiselijk geweld hun huis hebben moeten verlaten en nergens anders terecht kunnen.

Wmo betekenis?

De betekenis van Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft als doel om burgers te ondersteunen op het gebied van participatie, zelfredzaamheid en het bevorderen van hun welzijn. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol door thuiszorg, dagbesteding, beschermde woonomgevingen en andere vormen van hulp te bieden.

Kortom, de Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Heeft u ondersteuning nodig bij de Wmo?

Neem dan contact op met cliëntondersteuning sociaal domein. Ondersteuning van een cliëntondersteuner is gratis. Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en kunnen u helpen bij het regelen van zorg en ondersteuning.