Praktijkvoorbeelden Wet langdurige zorg

Eenzaamheid te lijf

Meneer Hendriks heeft een probleem met het verpleeghuis waar zijn moeder verblijft. Zijn moeder is eenzaam en het verpleeghuis heeft ervoor gekozen om de maaltijden niet meer gezamenlijk te nuttigen en verstrekt alleen nog broodmaaltijden. Hij vindt het vooral vervelend omdat zijn moeder altijd uitkijkt naar de gezamenlijke eetmomenten. Meneer Hendriks vraagt zich af of dit wel zomaar mag en neemt contact op met Adviespunt Zorgbelang. >> lees verder

Weten wat kan en mag

Martin is 19 jaar heeft zorg vanwege een licht verstandelijke handicap. Martin heeft zowel binnen pleeggezinnen als instellingen gewoond. Hij heeft door zijn belaste verleden veel wantrouwen opgebouwd richting de groepsleiding. Dit belemmert het tot stand komen van afspraken richting zelfstandigheid. Martin heeft een idee dat hem wellicht verder helpt en belt naar Adviespunt Zorgbelang om het voor te leggen. >> lees verder

Met gekromde tenen

De vader van Jan Veer zit al enkele jaren in een verpleeghuis in het oosten van het land. Jan ontfermt zich over zijn vader wanneer mogelijk, maar de dagelijkse verzorging vindt door de instelling plaats. Het verbaast Jan dat de nagels van zijn vader’s handen regelmatig worden geknipt door iemand van het verpleeghuis, maar dat voor zijn voeten een pedicure wordt ingeschakeld. Na ieder pedicurebezoek ligt er een rekening op de mat van € 20,- die door de vader van Jan betaald moet worden. Toch vreemd, vindt Jan. De manager van de afdeling vertelt Jan dat dit gebruikelijk is. Alleen wanneer er een medische noodzaak is, vervallen de kosten van de pedicure. Het antwoord blijft knagen. Jan besluit zich eens goed te laten informeren. >> Lees verder


Het beste voor je kind

Mevrouw Hakim neemt contact op met Adviespunt Zorgbelang omdat ze vindt dat haar dochter niet goed verzorgd wordt. Dochter woont bijna vijf jaar in een woongroep omdat ze ernstig verstandelijk en lichamelijk beperkt is door een zware vorm van epilepsie. Mevrouw Hakim heeft de overtuiging dat de persoonlijke verzorging  van haar dochter niet goed is en dat de expertise op het gebied van de epilepsie van dochter onvoldoende is.  Hierover is ze meerdere keren in gesprek gegaan met de organisatie. Het resultaat is echter niet naar tevredenheid. >> lees verder

Voor een gesloten deur

Dagelijks maakt de heer Pierson een ommetje. De heer Pierson is zorgbehoevend en komt noodgedwongen niet veel verder dan de directe nabijheid van zijn woning. Hij koestert daarom zijn gebruikelijke ronde door de natuur. Met het verstrijken van de jaren gaat het lopen hem echter steeds slechter af. Gelukkig zijn er hulpmiddelen die hem op de been houden. Ondanks zijn betere mobiliteit is zijn voordeur een obstakel. Zonder hulp krijgt hij hem niet meer open en hij informeert naar een elektrische voordeur met afstandsbediening. De kosten ervan zijn hoog. Na een korte inventarisatie blijft de grote vraag: wie gaat dat betalen? >> Lees verder

Eigen boontjes doppen, maar mét hulp

De nieuwe regelgeving in de Wet Langdurige zorg (Wlz) is nog niet zo eenvoudig. Dat merkte ook Marian van den Brink (73). Zij heeft MS en is daardoor aangewezen op de Wlz: ‘Ik kan goed mijn eigen boontjes doppen maar bij het regelen van mijn zorg heb ik wel deskundigen nodig.’ Marian schakelde daarom, voor het opstellen en bespreken van haar zorgplan, een onafhankelijk cliëntondersteuner van Zorgbelang in. >> Lees verder

Terug naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg