Deel 6 (theorie en vragen)

VOOR ZORGPROFESSIONALS

Wat is het verschil tussen een CVP Wzd, de Vertrouwenspersoon Zorg en de Klachtenfunctionaris?

Er zijn meerdere professionals die cliënten kunnen ondersteunen bij vragen, klachten of problemen.

De CVP Wzd ondersteunt cliënten en vertegenwoordigers bij alle vragen en klachten over onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Wanneer een cliënt een klachtenprocedure wil starten, dan kan de CVP Wzd mee naar de speciale Wzd-klachtencommissie. In deze klachtencommissie worden klachten behandeld die te maken hebben met onvrijwillige zorg.

Als een cliënt of zijn vertegenwoordiger een klacht heeft over zorg die niet te maken heeft met de Wzd, dan kunnen zij een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.
De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook naar de Vertrouwenspersoon Zorg gaan bij vragen of klachten over de inhoud van de zorg om hun verhaal te vertellen en ondersteuning te krijgen.
Zowel de CVP Wzd als de Vertrouwenspersoon Zorg zijn partijdig aan de cliënt en staan naast de cliënt. De Klachtenfunctionaris is neutraal en heeft een bemiddelende rol tussen cliënt en zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan gebruik maken van specialistische kennis van de CVP Wzd en andersom kan de CVP Wzd de klachtenfunctionaris betrekken wanneer bemiddeling nodig is tussen zorgaanbieder en client, zodat de CVP Wzd partijdig kan blijven.

Voor een goede ondersteuning aan de cliënt of vertegenwoordiger is het belangrijk dat alle functionarissen goed op de hoogte zijn van elkaars taken en rol zodat zij naar elkaar kunnen verwijzen en indien gewenst door cliënt of vertegenwoordiger warm kunnen overdragen.

hier moet een alt text komen
Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersonen Wzd

TOETSVRAGEN

Vragen over de rol en taken van de CVP Wzd

Beantwoord de volgende afsluitende vragen om uw kennis over de rol en taken van de CVP Wzd te toetsen.