Langdurige zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wat is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een Nederlandse wet die langdurige, intensieve zorg regelt voor mensen die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Meestal gaat het om zorg in een zorginstelling, maar soms ook om zorg thuis.

Wlz aanvragen

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg, moet je een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je voldoet aan de criteria voor Wlz-zorg. Dat zijn:

  • Je hebt een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.
  • Je hebt blijvend behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.
  • Je situatie is niet te verbeteren met andere zorg of ondersteuning.

Als je een Wlz-indicatie krijgt, kunt je de zorg vanuit de Wlz op verschillende manieren ontvangen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verblijf in een Wlz-instelling, zoals een verpleeghuis of een zorgboerderij. Of je kunt kiezen voor zorg thuis, waarbij je zelf je zorgverleners regelt met een persoonsgebonden budget (pgb) of een volledig pakket thuis (vpt).

Wlz betekenis

De letters Wlz zijn een afkorting voor Wet langdurige zorg. Dit is een Nederlandse wet die zware, intensieve zorg regelt voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat is een Wlz-indicatie?

Een Wlz-indicatie is een besluit van het CIZ waarin staat dat je recht hebt op Wlz-zorg en welk zorgprofiel bij je past. Een zorgprofiel beschrijft de aard, inhoud en omvang van de zorg die je nodig hebt. Er zijn verschillende zorgprofielen voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met een psychische stoornis. Je zorgprofiel bepaalt ook de hoogte van je eigen bijdrage, die je moet betalen aan het CAK. Je eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssituatie en leveringsvorm.

Heeft u ondersteuning nodig bij de Wlz?

Wilt u meer informatie over de Wlz? Kijk dan bij 'vraag en antwoord' of neem contact op met cliëntondersteuning Wlz. Ondersteuning van een cliëntondersteuner is gratis. Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en kunnen u helpen bij het regelen van zorg en ondersteuning.