Cliëntondersteuning gezondheidszorg

Wat kunnen wij voor u doen?

Heeft u een vraag of klacht over uw huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener? 

Bel 0900 243 70 70 
ma t/m do van 09:00 - 12:00, 10 cent per minuut

Of mail met dit formulier

Uw privacy

Wij vinden het belangrijk om uw vragen en klachten te registreren, zodat we knelpunten kunnen signaleren. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Het gebruik van gegevens is vastgelegd in een privacyreglement .

Betere zorg voor u en anderen

Door uw vragen, klachten en meldingen te registreren, krijgen we een beeld van de kwaliteit en knelpunten in de zorg. Zo nodig bespreken we deze knelpunten met zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheden en andere instanties.

Hoe meer er gemeld wordt, hoe sterker wij en ú staan.

Wij luisteren en adviseren

Heeft u moeite met wat er gebeurt in het contact met uw zorgverlener of met de geboden zorg? U kunt met uw vraag of klacht terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Wij luisteren naar uw verhaal en geven advies.

Wij ondersteunen

Wanneer een gesprek niet tot een oplossing leidt, kan een klachtenprocedure een vervolg zijn. Samen met u bekijken we welke stappen u kunt zetten. We bespreken de voor- en nadelen van een eventuele klachtenprocedure. Ook ondersteunen we u bij het voorbereiden van gesprekken en geven advies over het onderbouwen van een klacht.

Onze dienstverlening is gratis en onafhankelijk.

Lees praktijkvoorbeelden van mensen die contact met ons opnemen 

 

Vrijstaandadviespuntmidden