Cliëntondersteuning langdurige zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg?

U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag op zorg bent aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg.

Heeft u vragen of klachten? Wilt u ondersteuning?

Onze cliëntondersteuners helpen u graag bij al uw vragen over het regelen en de uitvoering van uw zorg: in een instelling of thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget (pgb).

Bel 0900 243 81 81

ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur, lokaal gesprekstarief. 

Of mail via dit formulier

Kwaliteit door certificering

Onze medewerkers zijn ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat wij constant bezig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te verbeteren. 

Certificering

Onafhankelijk

De cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang zijn onafhankelijk van zorginstellingen of andere instanties. We werken vanuit uw belang: we gaan uit van wat u nodig heeft. Ook uw familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Regionaal

We zijn bekend met zorg in alle gemeenten van Nederland, ook in uw regio. Daardoor kunnen we u goed informeren over de regionale mogelijkheden zoals het aanbod van zorgaanbieders of mogelijke wachtlijsten. Samen kijken we wat het beste bij u past.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft. Hiervoor kunt u kosteloos terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang.

 • Informatie en advies
  Over bijv. de manieren waarop u de zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw regio, cliëntenrechten of zorgtoewijzing.

 • Kiezen van een passende zorgaanbieder

 • De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

 • Invulling van de zorg
  Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. We kunnen ook met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

 • Ondersteuning bij de verbetering van uw zorg en bemiddeling
  Ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder als u niet tevreden bent over de geleverde zorg.

Vrijstaandrechtsadviespunt

Heeft u te maken met andere vorm van zorg? Kijk dan bij:

Jeugdhulp: voor kind én ouders die te maken hebben met zorg voor de jeugd.

Zorg en dwang: als zorg of opname onvrijwillig is of vrijheid wordt beperkt.

Sociaal domein: advies over kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling.

 Lees praktijkvoorbeelden van mensen die contact met ons opnemen.