Langdurige zorg

Zelf weten wat kan en mag

Martin is 19 jaar heeft zorg vanwege een licht verstandelijke handicap. Martin heeft zowel binnen pleeggezinnen als instellingen gewoond. Hij heeft door zijn belaste verleden veel wantrouwen opgebouwd naar de groepsleiding.

Cliëntondersteuning Klein

Dit belemmert om afspraken te maken richting zelfstandigheid. Martin heeft een idee dat hem wellicht verder helpt. Hij belt eerst naar Adviespunt Zorgbelang, vóórdat hij het aankaart bij de groepsleiding.

Martin is sinds 3 maanden ingetrokken bij iemand die hij al een aantal jaren kent: Saskia. Ze voelt als een moederfiguur voor hem. Omdat Martin er niets voor voelt om weer binnen een instelling te gaan wonen, wil hij graag weten of hij bij haar kan blijven wonen. Of dat er andere manieren zijn om met hulp van Saskia zelfstandig te gaan wonen. 

Opstellen persoonlijk plan

Martin is niet gewend om te vertellen wat hij graag zelf zou willen. Hij heeft hier ook nooit echt bij stil gestaan. Omdat dit een nieuwe situatie is, is de cliëntondersteuner gestart met het opstellen van een persoonlijk plan. Zodoende wordt samen met Martin onderzocht wat hij graag zou willen, wat hij wel en niet zelf kan en hoe hij zijn toekomst voor zich ziet. Hierbij is ook ingegaan op bijvoorbeeld werk en daginvulling. Martin heeft een Wajong-uitkering en is via de cliëntondersteuner geïnformeerd over wat het UWV hierin voor hem kan betekenen.

Ook is er aandacht voor het financiële deel. Door alles door te nemen wordt Martin zich ervan bewust dat hij nog niet alles zelf kan, wat hij in zijn toekomst graag wil en welke stappen daarvoor nodig zijn. Ook wordt hem duidelijk welke ‘haken en ogen’ er aan een PGB zitten en wat andere mogelijkheden zijn. 

Hulp dichtbij

In zijn eigen netwerk bleken mensen steun te kunnen geven. Bijvoorbeeld in het ondersteunen bij het beheer van het PGB. Het persoonlijk plan biedt zo een eerste houvast voor de volgende stappen. Bovendien heeft het inzichtelijk gemaakt wat Martin zelf kan en wil, waarbij ondersteuning nodig is en hoe deze er uit zou kunnen zien. Hij voelt zich hierdoor minder afhankelijk van de hulp van Saskia alleen. 

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg