Langdurige zorg

Het beste voor je kind

Mevrouw Hakim neemt contact op met Adviespunt Zorgbelang omdat ze vindt dat haar dochter niet goed verzorgd wordt. Dochter woont bijna vijf jaar in een woongroep omdat ze ernstig verstandelijk en lichamelijk beperkt is door een zware vorm van epilepsie.

Jeugd Den Haag

Mevrouw Hakim heeft de overtuiging dat de persoonlijke verzorging  van haar dochter niet goed is en  de expertise op het gebied van de epilepsie van dochter onvoldoende.  Hierover is ze meerdere keren in gesprek gegaan met de organisatie. Het resultaat is echter niet naar tevredenheid.

Mevrouw Hakim spreekt niet goed Nederlands en weet niet goed hoe de zorg in zijn algemeenheid is georganiseerd. Dat bemoeilijkt de gesprekken. Tijdens het laatste gesprek raakt ze door emoties overmand, heeft onheuse taal geuit  en is boos weg gegaan.

Vertrouwen is weg

Mevrouw Hakim weet niet meer wat te doen. Vanwege de bijzondere zorgvraag van dochter is een andere plek vinden niet eenvoudig. Maar zelf heeft ze ook geen vertrouwen meer in de huidige zorgaanbieder. Ze ziet het niet zitten om opnieuw contact te zoeken met de organisatie en legt haar probleem voor aan de cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang.

Met toestemming van de moeder stuurt de cliëntondersteuner de zorgaanbieder een e-mail met daarin het verzoek om een telefonisch overleg tussen de cliëntondersteuner en de manager. Hier gaat de organisatie mee akkoord. Het telefoongesprek verloopt positief en de manager gaat met de Eerst Verantwoordelijke Verpleger en het afdelingshoofd in gesprek om tot een vervolgafspraak te komen. 

In gesprek over de oplossing

Samen met de cliëntondersteuner gaat mevrouw Hakim in gesprek met de verantwoordelijke verpleegkundige en het afdelingshoofd. Er wordt gesproken over wederzijdse verwachtingen van elkaar en van de zorg voor dochter. Uiteindelijk worden concrete afspraken gemaakt en volgt na zes weken een vervolgafspraak om te kijken welke zaken zijn verbeterd. Dit perspectief biedt goede hoop voor moeder en dochter Hakim. Ook de zorgaanbieder is tevreden met de gekozen richting en blij met de uitkomst van de gesprekken.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen en foto fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg