Cliëntondersteuning sociaal domein

Het kan voorkomen dat u problemen ervaart met uw gemeente, hulpverlener of zorginstelling. Komt u daar samen niet uit, neem dan contact op met cliëntondersteuning sociaal domein.

titel afbeelding

Direct antwoord op uw vraag

 • De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo bevat de regels over de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Hoe deze uitgevoerd worden, heeft elke gemeente verder uitgewerkt in een Verordening en Beleidsregels. Dit verschilt dus per gemeente.

 • Dat verschilt per gemeente. Bekijk voor een actuele lijst de website Regelhulp.nl

 • Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat u voert op het moment dat u ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen wonen. Om een keukentafelgesprek te kunnen voeren, moet u zelf een melding hebben gedaan bij de gemeente. De gemeente neemt dan contact met u op. Het kan ook zijn dat de gemeente uit zichzelf contact met u opneemt voor een keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld omdat iemand een melding heeft gedaan voor jou (bijvoorbeeld een naaste, of de huisarts). Of omdat je indicatie binnenkort verloopt, en de gemeente graag een herindicatie wil doen. 

  Tijdens een keukentafelgesprek wordt samen met u in kaart gebracht wat u nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij en zelfredzaam te zijn. Er wordt onderzocht wat u zelf kunt doen, of waarin uw omgeving u kunt helpen. Ook wordt gekeken welke mogelijkheden er in uw buurt zijn en welke ondersteuning de gemeente eventueel zou kunnen bieden. Het keukentafelgesprek is meestal bij u thuis. 

  Zie eventueel ook de brochure over het keukentafgesprek

 • Ja. De gemeente is verplicht om kosteloos cliëntondersteuning beschikbaar te stellen. Met een aantal gemeenten heeft Zorgbelang de afspraak dat inwoners hiervoor een beroep kunnen doen op de vertrouwenspersonen of cliëntondersteuner. Informeer bij uw gemeente wat de afspraken zijn over cliëntondersteuning.

 • U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Dit doet u in de vorm van een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze brief stuurt u naar het college van burgermeester en wethouders van uw gemeente. Let goed op de termijn: een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het besluit door de gemeente ontvangen zijn.

  Medewerkers van Adviespunt Zorgbelang kunnen u hierin kosteloos ondersteunen. Neem contact met ons op.

Advies en ondersteuning

De cliëntondersteuners helpen u bij het oplossen van kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling over:

 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugdhulp
 • Arbeidsparticipatie
 • Passend onderwijs

Onafhankelijke hulp

De cliëntondersteuners zijn werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang en daarom onafhankelijk van uw gemeente of zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en bieden advies. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis. 

Contactgegevens in uw regio

Niet iedere gemeente biedt cliëntondersteuning aan via Adviespunt Zorgbelang. Via onze contactpagina kunt u eenvoudig zien of wij u kunnen ondersteunen. 

hier moet een alt text komen

Wat kan cliëntondersteuning voor u doen?

 • Advies over het oplossen van kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs.
 • Hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? En 'hoe wil ik dat oplossen?’
 • Informatie over uw rechten en klachtmogelijkheden.
 • Hulp bij het maken van een (klacht)brief.
 • Ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek.
 • Hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure.

Lees praktijkvoorbeelden van mensen die contact met ons opnemen