Sociaal Domein (Wmo)

Rolstoel huren of voorschieten

Mevrouw Krul heeft een zeldzame ziekte waardoor zei genoodzaakt is om in een aangepaste rolstoel te zitten. Nu is de rolstoel toe aan vervanging en vraagt ze een PGB (persoonsgebonden Budget) aan.

Cliëntondersteuning Klein

In de gemeente waar ze woont is het alleen mogelijk om een gehuurde rolstoel te vergoeden, deze rolstoelen mag je niet aanpassen. Indien zei de rolstoel mag kopen moet ze €5000,- voorschieten. Met een bijstandsuitkering gaat dit haar niet lukken.

Mevrouw Krul is niet zeker of de gemeente haar aanvraag goedkeurt voor de PGB. Ze besluit het Adviespunt van Zorgbelang om advies te vragen en neemt contact op via de E-mail. Het Adviespunt wijst mevrouw Krul op de rechten die ze heeft als gebruiker van de zorg. Belangrijk is hierbij het compensatiebeginsel: de gemeente moet rekening houden met de persoonskenmerken en behoeften van de patiënt.

Onvolledig indicatie advies
De gemeente keurt de aanvraag voor aangepaste rolstoel af. Echter is het wel mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Ook is het mogelijk om met de gemeente in gesprek te gaan, dat kan veel duidelijkheid geven. In het gesprek word aangegeven waarom de gemeente keuze heeft gelegd op het huren van de rolstoelen, en dat de gemeente af gaat op het indicatierapport van het indicatieadviesbureau dat ingeschakeld is. Het advies lijkt de situatie van Mevrouw Krul niet goed weer te geven. Het rapport word opgestuurd en vervolgens volledig aangevuld door mevrouw Krul. Ook word er door een behandelend arts de situatie van mevrouw Krul weergegeven.

Nieuwe indicatie
Na het gesprek met de gemeente is mevrouw Kul opgelucht. Dit komt door de goede voorbereiding voor het gesprek. Er word een nieuwe indicatie uitgevoerd door  het indicatieadviesbureau. Hierbij word er gekeken wat mevrouw Krul nou echt voorogen heeft en ook wat daadwerkelijk nodig is. Uit het rapport blijkt dat mevrouw Krul de aanpassingen ook daadwerkelijk echt nodig heeft. Dit word doorgespeeld naar de gemeente samen met het bezwaarschrift. . Als de gemeente uiteindelijk een reactie geeft op het bezwaarschrift pakt alles goed uit. Mevrouw Krul hoeft geen € 5000,- voor te schieten maar kan haar gewenste rolstoel kopen. Hierdoor is het huren van een rolstoel in haar situatie niet van toepassing. Het indicatieadviesbureau komt bovendien een vervoermiddel opmeten wat aansluit bij haar nieuwe rolstoel. Als bekend is welk vervoermiddel passend is, wordt de nieuwe rolstoel besteld.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: cliëntondersteuning sociaal domein