E-learning Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

VOOR ZORGPROFESSIONALS

Ik moet iets, maar ik wil het niet. Wat kan ik doen?

Deze kennismodule bestaat uit de volgende onderdelen:


Introductie

In onderstaande korte introductievideo laten we het werk zien van de Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechtsbescherming van cliënten die vanwege een ziekte of aandoening met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. In de Wzd is vastgelegd dat onvrijwillige zorg niet mag, tenzij het echt niet anders kan.

Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid en de regie over het eigen leven van de cliënt. Iedere cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt, heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd). Deze CVP Wzd kan de cliënt maar ook zijn/haar vertegenwoordiger ondersteunen bij en informatie geven over vragen die ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de CVP Wzd ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en bij het doorlopen van een klachtenprocedure.

Introductiefilm Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd