Deel 2

VOOR ZORGPROFESSIONALS

Voor wie is de Wzd bedoeld?

Cliënten onder de Wzd zijn mensen met:

 • Een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie;
 • Een verstandelijke beperking;
 • Een aandoening met vergelijkbare beperkingen zoals niet-aangeboren hersenletsel, de ziekte van Huntington of het syndroom van Korsakov, indien er sprake is van gedragsproblemen of regieverlies vergelijkbaar met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Dit moet vastgesteld zijn door een ter zake deskundige arts en betreffende cliënt is vanwege deze gedragsproblemen of het regieverlies aangewezen op langdurige zorg.


Wat is onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg is zorg waar de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet mee instemt, of waar de cliënt zich tegen verzet, ongeacht of de vertegenwoordiger ermee instemt. De cliënt bepaalt dus wat onvrijwillig is. Anders gezegd, onvrijwillige zorg is iets wat iemand moet maar niet wil, of iets wat iemand graag wil maar niet mag. Onvrijwillige zorg mag alleen als er geen alternatieven zijn.

De Wzd kent 9 categorieën van onvrijwillige zorg:

 • Het toedienen van eten, drinken of medicijnen, uitvoeren van medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 • Beperken van de bewegingsvrijheid
 • Insluiten
 • Uitoefenen van toezicht op de betrokkene
 • Onderzoek aan kleding of lichaam
 • Onderzoeken van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen
 • Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen
 • Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten
 • Beperken van het recht van het ontvangen van bezoek

 

hier moet een alt text komen
De 9 categorieën van onvrijwillige zorg