Deel 4

VOOR ZORGPROFESSIONALS

Wat is nog meer goed om te weten over de CVP Wzd?

De CVP Wzd werkt onafhankelijk van zorgaanbieders. Zij zijn partijdig aan de cliënt, dat wil zeggen dat zij naast de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger staan, en opkomen voor de belangen van de cliënt zoals de cliënt die ziet. CVP Wzd zijn procesondersteuner. Ze nemen dus niets over en laten de regie bij de cliënt. Ze zijn de stemversterker voor cliënt en begeleiden bij het zoeken naar de juiste woorden en informatie en zetten hem of haar in de kracht. Ze houden hierbij oog voor de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder.

De CVP Wzd werkt vertrouwelijk en deelt niets van wat een cliënt vertelt met anderen zonder nadrukkelijke toestemming. Tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang zoals een aankondiging van een suïcide, of het delen van informatie over (seksueel) misbruik binnen de instelling.

De inzet van de CVP Wzd  is voor cliënt en organisaties kosteloos. Elke CVP Wzd is verbonden aan meerdere zorgorganisaties, waar de CVP Wzd regelmatig op locatiebezoek komt. Hoe vaak dat locatiebezoek is, hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met de zorgaanbieder. Ook zijn er landelijke afspraken gemaakt over normen. Zo worden locaties, waar mensen achter gesloten deuren wonen, vaker bezocht dan locaties waar mensen vrij in en uit kunnen lopen.


De CVP Wzd kan helpen bij het duidelijk krijgen van het probleem, geeft informatie over welke rechten een cliënt heeft, welke keuzes iemand kan maken en de haalbaarheid van de keuze. De CVP Wzd kan bijvoorbeeld samen met de cliënt of vertegenwoordiger gesprekken, brieven of e-mails voorbereiden en kan ondersteunen bij gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg. Omdat de CVP Wzd naast de cliënt staat, helpen zij het perspectief van de cliënt duidelijk te maken.

Door het geven van voorlichting draagt de CVP Wzd ook bij aan bewustwording bij de medewerkers van een zorgaanbieder over de inzet van de CVP Wzd en over onvrijwillige zorg in het algemeen.

Wanneer komt de CVP Wzd in beeld?

De CVP Wzd komt bij cliënten of vertegenwoordigers bijvoorbeeld nadat zorgaanbieders hen hebben verwezen naar de CVP Wzd. Dat kan zijn bij eerste tekenen van verzet of bij het doorlopen van het stappenplan. Het stappenplan is een onderdeel van de Wzd dat regelt dat een goede afweging gemaakt wordt bij beslissingen over onvrijwillige zorg. Cliënten of hun vertegenwoordiger dienen betrokken te worden bij het stappenplan en kunnen dan worden bijgestaan door een CVP Wzd als zij dat willen.

Cliënten of vertegenwoordigers kunnen de CVP Wzd ook rechtstreeks benaderen, onder andere wanneer wij op bezoek komen op een locatie of via de contactgegevens op onze flyer die op de locatie aanwezig is. Wanneer tijdens een ondersteuningstraject door de CVP Wzd blijkt dat een cliënt het niet eens is met zijn vertegenwoordiger over de verleende zorg, dan kan de vertegenwoordiger desgewenst worden bijgestaan door een tweede CVP Wzd. De CVP Wzd is er niet om een cliënt bij te staan wanneer de cliënt iets niet mag van zijn vertegenwoordiger. Dit ligt bij de zorgaanbieder.