Deel 5

VOOR ZORGPROFESSIONALS

Waarom kan een cliënt kiezen voor bijstand door een CVP Wzd in plaats van een direct betrokken zorgmedewerker?

Vanwege de zorgrelatie kan een cliënt een afhankelijkheidspositie ervaren en daardoor een drempel voelen om onvrede of klachten aan de zorgmedewerker te vertellen. Net zo kan er bij een vertegenwoordiger angst bestaan voor de gevolgen van het aangeven van onvrede voor de cliënt. Een ander geval kan zijn wanneer een cliënt een conflict heeft met een zorgmedewerker waardoor de relatie onder spanning staat en daarmee een probleem rondom onvrijwillige zorg moeilijk bespreekbaar is. Iemand kan in zo’n geval bij de CVP Wzd terecht die volledig buiten de organisatie van de zorgaanbieder staat en de cliënt kan dan zijn probleem bespreken met de CVP Wzd en met de CVP bepalen wat te doen. De CVP Wzd houdt hierbij oog voor de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder.

hier moet een alt text komen

Op welke manieren kan een CVP Wzd invulling geven aan een locatiebezoek?

Het doel van een locatiebezoek is laagdrempelig in contact komen met en zichtbaar zijn voor cliënten en/of vertegenwoordigers, maar ook om een beeld te krijgen van de leefomgeving van cliënten. Wanneer de CVP Wzd iets opmerkt op het gebied van onvrijwillige zorg, dan kan de CVP Wzd hierover een vraag stellen aan medewerkers en het gesprek hierover aangaan. Ook kan hij/zij tijdens dit gesprek uitleg geven over de functie en rol van de CVP Wzd. De CVP Wzd kan  vragen van medewerkers beantwoorden en zelf vragen stellen over onvrijwillige zorg. Vanwege de partijdigheid, kan de CVP Wzd niet ingaan op een individuele casus.
Een voorbeeld van laagdrempelig aanwezig zijn, is rustig bij een cliënt gaan zitten en een gesprek aan te gaan als iemand dat wenst, of aan te sluiten bij een koffiemoment. Soms wordt de CVP Wzd uitgenodigd om mee te eten. Hij/zij kan ook een bewoners- of huiskameroverleg bijwonen.