Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Quickscan

Bent u voorbereid op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? Doe de check. En krijg antwoord na zeven korte vragen.

Ik ken de eisen die de Wkkgz stelt aan mij als zorgorganisatie

U bent op 0% van de vragenlijst