Eigen boontjes doppen, maar mét hulp.

De nieuwe regelgeving in de Wet Langdurige zorg (Wlz) is nog niet zo eenvoudig. Dat merkte ook Marian van den Brink (73). Zij heeft MS en is daardoor aangewezen op de Wlz: ‘Ik kan goed mijn eigen boontjes doppen maar bij het regelen van mijn zorg heb ik wel deskundigen nodig.’ Marian schakelde daarom, voor het opstellen en bespreken van haar zorgplan, een onafhankelijk cliëntondersteuner van Zorgbelang in. 

Marian van den Brink heeft bij het opstellen van haar zorgplan contact opgenomen met Denise, een van de cliëntondersteuners bij Zorgbelang. Het team van ondersteuners werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Zij opereert altijd vanuit het belang van de cliënt, en helpt om weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past. Zo ook bij Marian van den Brink: ‘Ik heb in eerste instantie hulp gezocht omdat ik niet tevreden was over de zorg die ik kreeg van mijn zorginstelling.

Kant-en-klaar zorgplan

Samen met cliëntondersteuner Denise heeft Marian een persoonlijk plan geschreven. ‘Hierin staat beschreven welke zorg Marian nodig heeft, hoe dit er uit ziet en wat ze zelf kan doen’, legt Denise uit. ‘Eigenlijk had de zorginstelling, vanaf het eerste moment dat Marian zorg kreeg, haar moeten uitnodigen voor het bespreken van een zorgplan; een overeenkomst tussen de zorgverlener en cliënt met betrekking tot de zorg. Dit was echter nog helemaal niet gebeurd. Toen Marian opeens een kant-en-klaar zorgplan onder haar neus geschoven kreeg, zonder dat er eerst met haar over gesproken was, gaf Marian gelukkig aan dat ze daar eerst over wilde nadenken.’

‘Ja, ik teken pas iets als ik er mee kan leven. Het gaat wel over mijn leven’, legt Marian uit. ‘In het plan van de zorginstelling stonden veel algemene dingen die niets met mij als patiënt te maken hebben. Dit moest echt anders. Het persoonlijk plan dat ik al eerder met Denise heb opgesteld, hebben we vervolgens ingediend bij de zorginstelling. Met de bedoeling dat dit als basis zou dienen voor de aanpassingen in het zorgplan. Deze aanpassingen zijn nodig om het plan zo goed mogelijk af te stemmen op mijn leefsituatie en zorgbehoefte. Ik probeer zo goed mogelijk mee te werken, maar dit kost wel moeite.  Je moet overal voor vechten. Denise ondersteunt mij hier heel goed in. Ze is betrokken en weet goed de weg te vinden in alle regelgeving rond de zorg.’

Eigen boontjes doppen

‘De Wet langdurige zorg is niet eenvoudig’, meent Marian. ‘Je krijgt te maken met juridische aspecten en niet alles is even goed te bevatten. Het goed kunnen opstellen van een zorgplan kost mij een halve werkweek. Gelukkig heb ik daar wel lol in. Ik zoek veel uit via internet.  Maar je kunt niet alles weten in je eentje. Hulp van een externe is dan heel prettig en werkt denk ik beter dan op dit vlak samen te werken met mensen die heel dicht bij je staan. Een frisse blik van buiten is heel fijn. Daarom heb ik ook Denise ingeschakeld. Je hebt expertise op dit vlak echt nodig.’

Inmiddels heeft de bespreking van het zorgplan van Marian plaatsgevonden. Denise was hierbij aanwezig. Het kant-en-klare zorgplan dat Marian in eerste instantie onder ogen kreeg, wordt dankzij de goede samenwerking tussen Marian, Denise en de zorginstelling op vele punten aangepast. ‘De zorg voor Marian hebben we op hele essentiële punten kunnen verbeteren. Het plan past nu beter bij haar situatie en wensen’, legt Denise uit.

Schroom niet om hulp te zoeken

‘Klachten over de zorg moet je echt melden’, meent Marian. ‘Maar dat moet je natuurlijk wel kunnen, hoeveel mensen zijn er niet die gewoon hun mond houden? Die mensen raad ik aan hulp te zoeken bij onafhankelijk cliëntondersteuners. Zij kunnen je écht helpen. Schroom dus vooral niet om hierbij hulp te zoeken. Je hebt niet voor niets recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik van dit recht gebruik heb gemaakt’, aldus Marian.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Andere praktijkvoorbeelden:

Terug naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg