Wet zorg en dwang

Zelfstandig wonen

Johan neemt contact op met de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Hij heeft dementie en wil op zichzelf gaan wonen en niet meer bij een zorgaanbieder.

Afbeelding

Johan is vrijwillig opgenomen en hij heeft een mentor. Er is niet vastgesteld dat Johan wilsonbekwaam ter zake is voor beslissingen die over 'wonen' gaan. Johan vraagt een gesprek aan met de specialist oudergeneeskunde, maar dat wordt geweigerd.

Na inzet van de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) is er uiteindelijk een gesprek met alle belanghebbenden geweest. Aan Johan is uitgelegd waarom op zichzelf wonen niet goed voor hem is. Johan blijft zijn wens echter na het gesprek herhalen. Hij krijgt benadering volgens een benaderingsplan dat niet met hem afgestemd is en krijgt een verbod om de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd te bellen. Deze beperking is echter onwettig.

De CVP Wzd en zorgaanbieder gaan in gesprek. Uiteindelijk zijn alle partijen het erover eens om de toegang tot de CVP Wzd weer te realiseren en voorlichting over de rol van de CVP Wzd aan de medewerkers te geven. 

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang