Wet zorg en dwang

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen

Bij een groepsbezoek op een afdeling van dementerende ouderen wordt de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd aangesproken door een cliënte met dementie. Zij wil dat haar man vaker op bezoek mag komen.

Cliëntondersteuning Klein

De echtgenoot van de cliënte echtgenoot blijkt echter een bezoekbeperking te hebben gekregen wegens onveiligheid voor mevrouw én medecliënten. De cliënte is het er niet mee eens. Haar dochter is het wel eens met de beperking.

De cliënt dient, met ondersteuning van de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd een klacht in bij de externe klachtencommissie Wzd. De zorgaanbieder verzet zich hiertegen omdat de cliënt vanuit zijn oogpunt wilsonbekwaam ter zake is.

De commissie buigt zich over de zaak en spreekt uit dat wilsonbekwame cliënten ook mogen klagen. Uiteindelijk heft de zorgaanbieder de beperking op. 

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang