Wet zorg en dwang

Insluiten zonder stappenplan

Hans wordt meermalen gefixeerd en ingesloten zonder het doorlopen van het stappenplan...

Cliëntondersteuning Klein

Hans en zijn wettelijk vertegenwoordiger kaarten dit keer op keer aan bij de zorgaanbieder, gedurende een periode van meer dan een jaar. Ze doorlopen daarna een interne klachtenprocedure zonder resultaat. Ze besluiten verdere actie te ondernemen. 

De CVP Wzd wordt ingeschakeld die met zijn signalerende rol de rechtspositie van de cliënt
kan beschermen. Op het signaal wordt nu uiteindelijk wel adequaat gereageerd:
het verzet van Hans wordt serieus genomen en onderzocht, zodat aan formele
vormvereisten voldaan kan worden. Ook wordt de interne Wzd-implementatie onder
de loep genomen om toekomstig leed te voorkomen.

 

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang