Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Heeft u vragen over onvrijwillige zorg, of opname in een (zorg)instelling?

Wilt u advies, heeft u een vraag of een klacht? De cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang kan u ondersteunen.

Ondersteuning per regio

De ondersteuning is verdeeld per zorgkantoorregio. Wilt u contact met ons opnemen? Adviespunt Zorgbelang kan u ondersteunen indien u woont in de regio’s: 

  • Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJssel

  • Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant

  • Zuid-Oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg.

Contact

De cliëntenvertrouwenspersonen van Adviespunt Zorgbelang zijn bereikbaar via telefoonnummer: 088 929 40 99 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00, lokaal gesprekstarief)

Of via e-mail: vul dit formulier in.

Woont u in een andere regio?

Dan verwijzen we u door naar collega-organisaties. Kijk in onderstaand overzicht bij wie u moet zijn.

Friesland, Groningen en Drenthe
- Ondersteuning door: Quasir

Twente en Zwolle
- Ondersteuning door: het LSR

Zeeland, Zuid-Hollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam
- Ondersteuning door: het LSR

Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden Holland, Zuidholland Noord
- Ondersteuning door: Zorgstem

Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord Holland Noord
- Ondersteuning door: Zorgstem

Utrecht, 't Gooi en Flevoland
- Ondersteuning door: Zorgstem

Placemats

Placemat Wzd

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Adviespunt Zorgbelang een placemat ontwikkeld. Deze placemat kan gebruikt worden bij het toelichten van de functie van cliëntenvertrouwenspersoon. Er zijn twee versies: één versie voor cliënten met een verstandelijke beperking (VB) en één voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening, bijv. dementie (PG).

Download ze hier: VB-versie en PG-versie

Kwaliteit door certificering

Onze dienstverlening is ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat wij constant bezig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te verbeteren. 

 ISO 9001 2015

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon voor u?

In de stripverhalen over cliëntenvertrouwenspersoon Irma, wordt dit helder uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. Klik op Irma. 

Introductie Strips CVP Small

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • De cliëntenvertrouwenspersoon geeft informatie als u vragen heeft over uw rechten en plichten bij onvrijwillige zorg, en over uw opname en verblijf in een (zorg)instelling.

  • De cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen.

  • Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook ú ondersteunen en adviseren.

Betere rechtsbescherming

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

Dementie 1


Samen voor betere zorg

Uw signalen pakken wij op. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Deze bespreken we met de zorgaanbieders, daarbij dringen we aan op verbetering. Zo maken we de zorg beter voor u en anderen. 

Onafhankelijke ondersteuning

De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. 

De cliëntvertrouwenspersonen Wzd vallen onder een gezamenlijk privacyreglement van Het LSR, Quasir, Zorgstem en Adviespunt Zorgbelang.

Onze dienstverlening is gratis.

Heeft u te maken met andere vorm van zorg? Kijk dan bij:

Jeugdhulp: voor kind én ouders die te maken hebben met zorg voor de jeugd.

Langdurige zorg: indien u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Thuis of in een instelling. 

Sociaal domein: advies over kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling.

In een inkijkje in ons werk

Wilt u meer weten over ons werk? In ons jaarverslag leest u er alles over.

Het jaarverslag is tot stand gekomen door de vier CVP Wzd-aanbieders:Adviespunt Zorgbelang, LSR - Landelijk steunpunt (mede)zeggenschapQuasir en Zorgstem cliëntenvertrouwenspersonen.