Sociaal Domein (Wmo)

Een goed gesprek?

Vrijdagmiddag wordt de Vertrouwenspersoon sociaal domein van Adviespunt Zorgbelang door mevr. Merkum gebeld. Mevrouw is erg emotioneel. Ze heeft net een keukentafelgesprek gehad en is boos en in de war.

Cliëntondersteuning Klein

Ze had verwacht met mensen in gesprek te gaan die expert zijn en die de weg weten in de nieuwe regelgeving maar de dames die kwamen hadden geen idee.

Het gesprek kent geen inleiding, uitleg of structuur. Mevrouw Merkum krijgt nauwelijks gelegenheid om zelf gespreksonderwerpen aan te dragen. In plaats daarvan komen de coaches met adviezen die haar niet verder helpen en proberen zij haar buurvrouw met wie ze wel eens koffie drinkt mantelzorger te maken. Verder wordt ze voor haar vragen naar een website verwezen die haar verwijst naar het wijkteam waarmee ze op dat moment aan tafel zit. Een verslag van het gesprek heeft ze nooit gehad.

De vertrouwenspersoon nodigt mevrouw Merkum uit voor een intakegesprek om alles eens rustig te bespreken en om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Ze besluit om een klacht in te dienen en om een nieuw keukentafelgesprek aan te vragen waarbij de vertrouwenspersoon haar zal ondersteunen.

Het gesprek vindt plaats met een coach die wel verstand van zaken heeft. Haar vragen worden beantwoord en de hulp die zij nodig heeft van de gemeente is in gang gezet. Binnen een week is alles door de wijkcoach bevestigd middels een gespreksverslag.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar:┬ácli├źntondersteuning sociaal domein