Langdurige zorg

Hoe krijgt mijn man goede zorg?

Dick heeft dementie met gedragsproblemen. Hij verblijft in een verpleeghuis op een psychogeriatrische afdeling en de zorg is onvoldoende. Zo wordt Dick niet geholpen met wassen, hij wordt niet op afgesproken tijden uit bed gehaald, er wordt geen structuur geboden, hij heeft geen dagbesteding en begeleiding naar het toilet wordt niet geboden.

Cliëntondersteuning Klein

Hierdoor neemt de onrust van Dick toe en dit uit zich in zijn gedrag. Deze onrust zorgt ervoor dat het team de zorg niet meer aan kan. Er wordt zorg verleend vanuit angst. De echtgenote van Dick maakt zich ernstig zorgen en is dagelijks een aantal uren bij haar man om hem de nodige zorg, begeleiding en aandacht te bieden. Als zij bij Dick is, gaat het een stuk beter met hem en is hij rustiger in zijn gedrag. De echtgenote ziet haar man achteruit gaan en voelt zich niet gehoord.

Overplaatsing
Ze vraagt een onafhankelijk cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang om ondersteuning. De cliëntondersteuner brengt de klachten rondom de zorg in kaart en gaat samen met mevrouw het gesprek aan met arts, psycholoog en teamleider. Afspraken worden gemaakt over een intensievere communicatie en verbeterpunten over de zorg worden afgesproken. Het team is echter al te lang over haar grenzen heen en is niet in staat de zorgafspraken in te vullen. Dick wordt overgeplaatst naar een gespecialiseerde afdeling binnen het verpleeghuis, maar dezelfde problemen blijven bestaan.

Op advies van de cliëntondersteuner wordt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) gevraagd mee te kijken naar de knelpunten en zorgvraag. Het CCE brengt de mogelijkheden en onmogelijkheden van zorg voor Dick goed in kaart, geeft gedegen adviezen naar de zorg toe. Deze adviezen worden in de praktijk echter niet ingevuld. De situatie verbetert niet en de onafhankelijk cliëntondersteuner adviseert een klacht in te dienen bij het bestuur van het verpleeghuis. Daarnaast om te kijken of er alternatieve zorgaanbieders zijn voor Dick die bereid zijn, gesterkt door de adviezen van het CCE, de zorg wel in te gaan vullen voor Dick.

Er wordt een plek gevonden voor Dick, waar de benodigde zorg wel gegeven kan worden. Dick woont nu in een ander verpleeghuis. Een sterk team heeft de zorg goed op kunnen pakken en Dick is zienderogen vooruit gegaan, zowel lichamelijk als geestelijk. De gedragsproblematiek is nog aanwezig maar veel beter te begeleiden. Er vindt goede communicatie en afstemming plaats met de vrouw van Dick en samen beleven ze weer fijne momenten. Het bestuur van het vorige verpleeghuis heeft alle klachten gegrond verklaard.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg