Langdurige zorg

Jarenlang teveel betaald

Sinds 10 jaar woont Jaap in een zorginstelling. Jaap heeft een zorgverzekering, zoals iedere Nederlander wettelijk verplicht is. Hij heeft al jaren het hoogste aanvullende pakket bijverzekerd, omdat hij veel fysiotherapie nodig heeft voor zijn aangeboren aandoeningen. De zorginstelling, waar Jaap de zorg in natura (ZIN) ontvangt, heeft alle rekeningen met betrekking tot fysiotherapie, ergotherapie en medicijnen naar Jaap gestuurd zodat hij die kan declareren bij zijn zorgverzekering. Jaap maakt aanspraak op de Wet langdurige zorg (Wlz), waar hij een wettelijk verplichte eigen bijdrage voor betaalt en hij maakt aanspraak op de dekking van zijn zorgverzekeraar, waarbij hij ook een wettelijk verplichte eigen bijdrage heeft.

Cliëntondersteuning Klein

Sinds 10 jaar woont Jaap in een zorginstelling. Jaap heeft een zorgverzekering, zoals iedere Nederlander wettelijk verplicht is. Hij heeft al jaren het hoogste aanvullende pakket bijverzekerd, omdat hij veel fysiotherapie nodig heeft voor zijn aangeboren aandoeningen. De zorginstelling, waar Jaap de zorg in natura (ZIN) ontvangt, heeft alle rekeningen met betrekking tot fysiotherapie, ergotherapie en medicijnen naar Jaap gestuurd zodat hij die kan declareren bij zijn zorgverzekering. Jaap maakt aanspraak op de Wet langdurige zorg (Wlz), waar hij een wettelijk verplichte eigen bijdrage voor betaalt en hij maakt aanspraak op de dekking van zijn zorgverzekeraar, waarbij hij ook een wettelijk verplichte eigen bijdrage heeft.

Dubbel verzekerd?

De vader van Jaap heeft het gevoel dat Jaap nu dubbel verzekerd is en schakelt de onafhankelijk cliëntondersteuner in met de vraag om mee te kijken naar deze constructie. De cliëntondersteuner inventariseert met vader of Jaap ZIN (Zorg In Natura) met behandeling heeft, wat het geval is. Dit maakt dat fysiotherapie, ergotherapie en medicijnen beschikbaar gesteld worden vanuit de Wlz en dus ten laste van de zorginstelling vallen. De cliëntondersteuner regelt een gesprek met de zorginstelling om dit te bespreken, en vader wordt tijdens het gesprek ondersteund door de cliëntondersteuner.

Onderzoek zorgverzekeraar

De zorginstelling erkent dat deze wijze van declareren van de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en medicijnen niet correct is geweest. Dit wordt onmiddellijk gestopt. In totaal heeft Jaap zo’n 8.000 euro te veel betaald. Dit bedrag wordt al snel door de instelling overgemaakt naar Jaap. Zowel vader als de cliëntondersteuner melden bij de zorgverzekeraar dat de zorginstelling jarenlang bij hem, en dus mogelijk ook bij andere bewoners, deze wijze van declareren heeft gehanteerd. De zorgverzekeraar stelt een eigen onderzoek in. Jaap is tevreden en hij kan nu met het teruggekregen geld een lang gekoesterde wens bekostigen.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg