Langdurige zorg

Mantelzorger wordt zelf ziek

Mieke en Niek zijn de ouders van Daan, die 10 jaar is en ernstig meervoudig beperkt. Mieke en Niek vinden het belangrijk dat Daan zo lang mogelijk deel blijft uitmaken van hun gezin. Omdat Niek doordeweeks niet thuis is, zorgt Mieke voor Daan.

Cliëntondersteuning Klein

Zij krijgt hierbij thuishulp van Carla, medisch verpleegkundige en Esther, verzorgster. Daan gaat vier dagen per week naar een medisch kinderdagverblijf. Daan heeft een Wlz-indicatie. De zorg wordt gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (pgb)

In 2017 wordt Mieke onverwacht ernstig ziek en kan geen (mantel)zorg meer leveren aan Daan. Hierdoor maken Carla en Esther extra zorguren en is het pgb in september 2017 al op. Mieke vraagt eind september 2017 om extra geld bij het zorgkantoor. Deze meerzorg-aanvraag verloopt stroef.

Zorgkantoor
Ondertussen werken Esther en Carla door zonder dat zij daarvoor betaald krijgen. Begin december 2017 neemt Mieke contact op met het zorgkantoor. Die belooft Mieke eind december 2017 terug te bellen maar dat gebeurt niet. Begin januari belt Mieke zelf met het zorgkantoor. Dit gesprek wordt door Mieke als kwetsend ervaren, haar wordt te gengeworpen dat zij geen goed budgetbeheer voert. Het zorgkantoor zegt in dit gesprek toe dat Mieke de dan nog openstaande facturen naar haar mag sturen. Het openstaande bedrag bedraagt dan meer dan 20.000 euro. De zorgverleners dreigen inmiddels te stoppen met de zorg. Het zorgkantoor wil meer weten over de openstaande facturen en neemt achtereenvolgens contact op met Carla en Mieke. In een gesprek geeft het zorgkantoor de indruk dat Mieke een profiteur zou kunnen zijn. Dit is voor Mieke reden om ondersteuning te zoeken.

Hulp van de clientondersteuner
Ze komt er zelf niet meer uit en neemt contact op met een onafhankelijk cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang. Deze cliëntondersteuner stelt haar gerust en dringt aan op een gesprek met alle partijen. Begin februari 2018 volgt een huisbezoek door twee medewerkers van het zorgkantoor. Zij stellen vragen over het feit dat Mieke in 2017 niet uitkwam met het pgb maar wel een aanvraag voor meerzorg (dus meer geld) indiende. Mieke kan in dit gesprek goed uitleggen waarom er meer geld nodig was, met verwijzing naar haar plotselinge ziekenhuisopname en vervolgbehandelingen van bestralingen en chemotherapie.

De cliëntondersteuner legt partijen uit dat het verslag wat de cliëntondersteuner maakt van het gesprek, een onderbouwing is voor het te nemen besluit van het zorgkantoor. Tegen het besluit van het zorgkantoor kan bezwaar en beroep worden aangetekend, mocht dit zover komen. Mieke geeft na het gesprek aan dat zij de aanwezigheid van de cliëntondersteuner als ondersteunend heeft ervaren. Dezelfde week schikken het zorgkantoor en Mieke: de zorgverleners krijgen alsnog – vanuit meerzorg – hun openstaande facturen uitbetaald.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg