Jeugdhulp

Rapport kinderbescherming aanpassen

“In het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming staat dat ik Borderline-trekken heb!” De vertrouwenspersoon heeft een boze Anja aan de telefoon. De Raad heeft een onderzoek gedaan naar de opvoedsituatie bij Anja thuis. In een zogenaamde checklist voor risicofactoren staat het vakje bij ‘psychische problematiek’ aangevinkt, met als opmerking er achter 'borderline-trekken moeder? "Dit is toch niet objectief? Er is nooit iemand geweest die die diagnose bij mij gesteld heeft. Hoe komt die opmerking daar? Wie heeft dat gezegd?”

Zorg Voor De Jeugd Origineel

problematiek’ aangevinkt, met als opmerking er achter 'borderline-trekken moeder? "Dit is toch niet objectief? Er is nooit iemand geweest die die diagnose bij mij gesteld heeft. Hoe komt die opmerking daar? Wie heeft dat gezegd?”

Samen met de vertrouwenspersoon schrijft Anja een brief met deze en haar andere klachten over het onderzoeksrapport van de Raad, met als doel het rapport aan te laten passen.

Inmiddels is het rapport ook al bij de Kinderrechter beland en gebruikt de  gecertificeerde Instelling het als onderbouwing van de onder toezichtstelling. Het voelt allemaal uitzichtloos voor Anja, alsof ze tegen hele hoge muren aanloopt. Toch wil ze het aangaan. Als ze het niet doet, heeft ze het ook niet geprobeerd. Ze onderneemt de de stap voor haarzelf, maar ook voor de Raadsmedewerker. Hopelijk denkt die in het vervolg wat beter na over hoe ze haar informatie in een rapport schrijft.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen en foto fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: 
Vertrouwenspersoon jeugdhulp