Langdurige zorg

Samen tot het einde

Meneer en mevrouw Wessels zijn op leeftijd. Zij willen het liefst tot hun dood bij elkaar blijven wonen en bij voorkeur ook thuis. Door dementie gaat mevrouw Wessels echter snel achteruit.

Cliëntondersteuning Klein

Er ontstaat hierdoor spanning tussen het echtpaar, wat zelfs resulteert in fysiek geweld. Dat is voor de thuiszorg aanleiding om aan te geven dat er geen verantwoorde zorg thuis meer is. Na een thuisbezoek van een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt mevrouw binnen een week opgenomen in een verpleeghuis. Meneer blijft alleen thuis achter.
Dan komt de onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang in beeld. Hij ondersteunt de mantelzorger om de wens van het echtpaar alsnog te vervullen. De onafhankelijke cliëntondersteuner legt contact met verschillende cliëntadviseurs van de instelling en denkt constructief mee met de mantelzorger en cliëntadviseurs over een goede en haalbare invulling van de wens van het echtpaar.

Door wachtlijsten én verschillen in zorg - meneer heeft vooral lichamelijke zorg nodig en mevrouw geestelijke zorg - is plaatsing in elkaars nabijheid een moeilijke opgave. Maar niet onmogelijk. Mede dankzij de inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuner verhuist mevrouw twee maanden later naar een andere locatie binnen de instelling en kan meneer daar ook komen wonen. Eindelijk weer bij elkaar.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntondersteuning langdurige zorg