Wet zorg en dwang

Verhuizen omdat het moet

Pieter, een verstandelijk beperkte man van in de 70, neemt contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Pieter blijkt wantrouwig ten aanzien van zijn hulpverlening.

Een afbeelding van het infocaster logo.

Pieter voelt zich gedwongen om zijn zelfstandige woning te moeten verlaten. De woning nota bene, waar hij al 40 jaar in woont, grotendeels samen met zijn onlangs gestorven moeder.

De thuissituatie van Pieter blijkt de reden te waarom hij moet verhuizen. Pieter’s huis is namelijk ernstig vervuild. Daarbij laat zijn persoonlijke hygiëne sterk te wensen over. Hij wil de thuiszorg niet binnenlaten en huishoudelijk hulp vindt hij niet nodig.

Zijn begeleider heeft een verhuizing voorgesteld. Ook nog eens op een plek buiten zijn geliefde stad. Pieter is er wel gaan kijken, maar zag dit niet zitten. Inmiddels is de druk om verandering in zijn situatie aan te brengen hem teveel geworden. Hij vertelt dat zijn begeleider nog twee keer in de week langskomt, maar dat hij zijn begeleider niet vertrouwt na alles wat er gebeurd is.

De cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang bezoekt Pieter om zijn situatie te bespreken. Eerst zonder zijn begeleider, daarvoor is het wantrouwen te groot. Maar na veel praten ziet Pieter in dat een gezamenlijk gesprek de enige manier is om verder te komen. In dit gesprek komen Pieter én zijn begeleider tot een oplossing die voor beiden acceptabel is:  een nieuwe plek om te wonen, maar dan wel in zijn geliefde stad. Daar waar hij de weg kent en zelfstandig over straat kan. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft Pieter ondersteund in het gesprek.

De rust die hierdoor ontstaat heeft het vertrouwen zichtbaar verbeterd. Pieter vindt het nog steeds zwaar om na 40 jaar zijn huis te moeten verlaten. De verandering brengt veel onrust met zich mee. Maar hij is ook blij dat zijn nieuwe woonomgeving vertrouwd zal zijn.

De persoonlijk begeleider geeft aan de communicatie duidelijk is verbeterd en dat Pieter veel rustiger is geworden sinds het contact met de cliëntenvertrouwenspersoon. En Pieter zelf? Hij heeft het gevoel dat er nu écht naar hem wordt geluisterd.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen en foto fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang