Jeugdhulp

Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

De heer van Wijk is al jaren bekend met Jeugdbescherming. De heer van Wijk is getrouwd geweest en binnen dat huwelijk zijn twee kinderen geboren. Sinds de scheiding tussen hem en zijn ex vrouw zijn er veel conflicten tussen beiden opgetreden als het gaat om de twee kinderen.

Cliëntondersteuning Klein

Dit heeft er toe geleid dat beide kinderen onder toezicht staan van Jeugdbescherming Gelderland. Hij heeft in de loop der jaren het gevoel gekregen niet opgewassen te zijn tegen Jeugdbescherming en zoekt contact met Adviespunt Zorgbelang. 

Niet worden gehoord

De heer van Wijk voelt zich niet serieus genomen. Er wordt in zijn ogen door de gezinsvoogd alleen naar zijn ex-partner geluisterd. Daarbij maakt hij zich ernstige zorgen om zijn dochter. Zijn dochter en haar problematiek wordt te weinig gezien.

Na een intake gesprek is er samen met de vertrouwenspersoon een brief opgesteld richting Jeugdbescherming Gelderland. Hierin wordt verzocht om een gesprek waarbij  niet alleen gezinsvoogd en teamleider aansluiten, maar ook de gedragsdeskundige, aangezien vader alleen in deze vrouw nog vertrouwen heeft.

Ondersteuning bij klachtgesprek

De heer van Wijk, zijn huidige partner en vertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang zijn aanwezig bij het klachtgesprek. Voorafgaand aan het gesprek is er echter weer veel gebeurd, waardoor De heer van Wijk geen vertrouwen heeft in het klachtgesprek. Het probleem spitst zich volgens hem toe in de huidige mannelijke gezinsvoogd. Hij vindt het ook passender bij de problematiek van zijn dochter om een vrouwelijke gezinsvoogd te hebben.

Jeugdbescherming beraadt zich en geeft na twee weken te kennen het verzoek van De heer van Wijk te honoreren. Wel dient er dan een goed startgesprek plaats te vinden.

Opnieuw sluiten de gedragsdeskundige en de vertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang aan om de verwachtingen en de doelen van eenieder helder te krijgen en op elkaar af te stemmen.

De heer van Wijk voelt zich voor het eerst gehoord door de vertrouwenspersoon van het Adviespunt Zorgbelang en voelt zich gesteund tijdens de gesprekken. De heer van Wijk heeft nu meer vertrouwen in de gezinsvoogd wat, in het belang van zijn dochter, de onderlinge samenwerking sterk verbetert.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: 
Vertrouwenspersoon jeugdhulp