Jeugdhulp

Volhouden loont

Mevrouw Zandstra meldt zich bij Adviespunt Zorgbelang. Ze is de wanhoop nabij omdat haar dochter niet de zorg krijgt die zij nodig heeft. Al lang is zij bezig om dit goed geregeld te krijgen. Ze krijgt te maken met het wijkteam en heeft een mail ontvangen dat de indicatie voor haar dochter verlengd zou worden, waardoor de zorg...

Cliëntondersteuning Klein

door kan blijven gaan. Ondanks deze toezegging per mail, blijft de beschikking achterwege waardoor betaling van het PGB niet door kan gaan. Mevrouw Zandstra kan de facturen zelf niet betalen, met alle gevolgen van dien.

Tevens heeft zij een zoon met een beperking die 18 wordt en graag een specifieke opleiding wil gaan doen. Mevrouw wordt van het kastje naar de muur gestuurd, omdat voor de betreffende gemeente onduidelijk is of hij onder de participatiewet of onder de Wmo valt.

Zij mailt en belt bijna dagelijks naar de gemeente, maar krijgt geen reactie. Mevrouw Zandstra begrijpt dat gemeenten (nog) niet alles kunnen weten, maar mist de communicatie hierover.

Uiteindelijk zoekt zij contact met Zorgbelang Gelderland, omdat ze niet meer weer wat ze moet doen. Tevens heeft zij de Gemeente in gebreke gesteld, vanwege het niet op tijd nemen van een beslissing over de indicatie voor haar dochter.

Klachtenbrief

Samen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang schrijft mevrouw een brief waarin ze haar klachten formuleert en verzoekt tot een gesprek om haar klachten te bespreken.

Inmiddels wordt de thuissituatie steeds nijpender, aangezien haar zoon in de vakantie thuiszit en er nog absoluut geen zicht is wat er met hem gaat gebeuren na de zomervakantie. Ook haar dochter is meer thuis dan goed voor haar is, waardoor de situatie thuis lijkt te escaleren en mevrouw bang is dat haar dochter uiteindelijk uit huis moet omdat het niet meer gaat.

Na de brief met daarin de klachten en het formulier “in gebreke stelling” ingeleverd te hebben, wordt mevrouw benaderd door verschillende mensen van de gemeente en wordt er haast achter de indicatie gezet. Tevens vindt er een gesprek met de gemeente plaats, waarbij excuses worden aangeboden voor de gebrekkige communicatie en het niet tijdig geven van een beschikking.

Oplossing in zicht

Vlak voor de zomervakantie wordt alles alsnog in gang gezet, waardoor haar dochter uiteindelijk de hulp behoudt die zij nodig heeft en haar zoon na de vakantie alsnog op de door hem gewenste opleiding kan beginnen.

Tevens krijgt mevrouw nog een vergoeding van de Gemeente in het kader van “wet dwangsom”, omdat de gemeente inderdaad niet op tijd was met het afgeven van de beschikking.

Mevrouw is erg goed in staat gebleken om keer op keer bij de gemeente aan de bel te trekken, om de zorg voor haar kinderen te regelen. De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland heeft vooral naast haar gestaan, ondersteuning en een luisterend oor geboden, waardoor zij het gevoel had er niet alleen voor te staan en de oplossing voor haar situatie in zicht bleef.

Deze case is op waarheid gebaseerd. Om privacy-redenen zijn de namen fictief.

Kunnen wij u ook helpen?
Ga naar: 
Vertrouwenspersoon jeugdhulp