Zorg en dwang

Wordt u beperkt in uw vrijheid? Heeft u hierover een vraag of een klacht? Dan zijn we er voor u. Wij zijn cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Wij helpen u bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg, opname of verblijf in een zorginstelling.

Een afbeelding met een van onze Cliëntenvertrouwenspersonen.

Direct antwoord op uw vraag

Bent u zelf cliënt of ondersteunt u iemand die te maken krijgt met onvrijwillige zorg? Vind uw antwoord hieronder. Of maak gebruik van de chat indien uw vraag er niet bij staat.

 • Voorbeelden

  Je kunt bijvoorbeeld niet bellen, want je telefoon is afgenomen. Misschien wil je naar buiten, maar mag je dat niet. Of je wilt bezoek ontvangen, maar dat mag niet van de begeleiding. Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.   

  Mag dit zomaar? 

  Als je iets wilt, maar je mag het niet, kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest.  

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef aan dat je het er niet mee eens bent. Zeg ook wat je wel wilt. Kijk of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. 

  Bekijk deze afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Je moet bijvoorbeeld om 21.00 uur naar je kamer, terwijl je dat niet wil. Of je moet verplicht op je kamer eten, en jij wilt juist met de groep eten. Of je krijgt medicatie die je niet wilt. Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als je iets moet, maar je wilt het niet, kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. 

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent. Zeg ook wat je wel wilt. Kijk of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kuan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Alle vormen van onvrijwillige zorg

  Bekijk deze afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Het kan zijn dat je thuis woont en dat volgens de omgeving (bijvoorbeeld familie of de huisarts) niet zo goed meer gaat.
  Of je bent tijdelijk opgenomen bij een zorginstelling na een ziekenhuisopname en ze zeggen dat het beter is dat je niet meer thuis gaat wonen. Dit zijn een paar voorbeelden. In jouw situatie kan het net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als er sprake is van een besluit tot opname en verblijf dan noemen ze dat in de wet ‘geen bereidheid, geen verzet’. Dit is geregeld in artikel 21 van de Wet Zorg en dwang.
  “Geen bereidheid, geen verzet” betekent bijvoorbeeld dat het niet jouw eigen idee is om bij een zorgorganisatie te wonen, maar dat je het ook niet tegen houdt. Je verzet je niet. Zo’n besluit mag alleen genomen worden, als hierover met jou overleg is geweest. En jou goed is uitgelegd welke keuze je kunt maken. En wat de gevolgen van die keuze zijn.

  Wat kun je doen?

  Ga in gesprek hierover met de mensen in je omgeving, bijvoorbeeld een familielid of je huisarts. Of met de begeleider bij de zorgorganisatie (als je daar al verblijft). Geef aan dat je vragen of zelfs twijfels hebt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Over een besluit tot opname en verblijf kan je meer informatie vinden op de website van het CIZ. Je kan ook bellen met 088 - 789 1000 of je vraag mailen naar info@ciz.nl.

  Ook de CVP Wzd kan ondersteunen. Neem hiervoor contact met ons op.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Andere mensen hebben besloten dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een zorgorganisatie te verblijven. Bijvoorbeeld de rechter (RM) of de burgemeester (IBS). Je vraagt je misschien af of dit zomaar mag? Je wilt weten of en wanneer je weer naar huis mag? Je begeleider zegt dat je mee moet werken bij de zorg, omdat er een RM/IBS is?

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Een RM of IBS wordt uitgesproken omdat je volgens anderen moet worden opgenomen, terwijl jij dat zelf niet wilt. Dat mag niet zomaar. Er moet zijn onderzocht of het noodzakelijk is. En, of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn. Als het goed is, is hierbij een advocaat betrokken geweest. Daar kun je je aan vragen stellen.

  Wat kun je doen?

  Ben je eenmaal opgenomen? Ga in gesprek met je begeleider. Betrek hier evt. ook je wettelijk vertegenwoordiger bij. Geef aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, met je advocaat of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Meer informatie:

  Hier vind je meer informatie over IBS.

  En hier staat meer informatie over een RM

  Zie ook informatie over het verschil tussen een RM en IBS.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Wat kun je doen?

  Vind je het spannend om met je behandelaar hierover te praten? Of wil je advies hoe je een gesprek het beste aan kan pakken? Kijk dan of er iemand is die met jou het gesprek kan voorbereiden en die eventueel met je mee kan gaan.

  Wat kun je nog meer doen?

  Als je vraag over onvrijwillige zorg gaat, dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) je helpen om het gesprek met je behandelaar voor te bereiden. Ook kan de CVP Wzd jou ondersteunen bij het gesprek met je behandelaar.

  Download bovenstaande afbeelding in groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Je vindt het vervelend dat de begeleiders jouw kamer binnenkomen zonder te kloppen. Vanwege de vele personeelswisselingen word je ieder week door een andere medewerker gewassen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.  

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef bij je begeleider aan dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Iedere zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek organiseren met je begeleider/behandelaar, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jullie klachtenfunctionaris is. Hij of zij kan je verder helpen.

 • Voorbeelden

  Je woont zelfstandig met thuiszorg. De thuiszorg vindt dat het gas afgesloten moet worden, omdat ze denken dat het niet meer veilig is dat je zelf kookt.

  Je partner is bang dat je ’s avonds gaat wandelen en de weg naar huis niet meer kan vinden. Daarom wil hij de voordeur op slot doen en de sleutel bij zich houden.

  Je moet van de huisarts pillen slikken om de pijn in je rug minder erg te maken. Van deze pillen word je suf en dat vind je niet fijn.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.   

  Mag dit zomaar?

  Ook thuis kan er sprake zijn van iets wat je wil, maar niet mag. Of iets wat je moet, maar niet wilt. Dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Onvrijwillige zorg mag alleen als hierover met jou overleg is geweest.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met mensen in je omgeving. Dat kan familie zijn, de thuiszorg of de huisarts. Geef aan wat je niet zo fijn vindt en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Je was het ergens niet mee eens en de begeleiding pakte je bij je arm en bracht je naar je kamer.

  Je woont bij een zorgaanbieder en een van de andere bewoners maakt seksueel getinte grapjes over je kleding.

  Je weet dat je soms heel boos kan worden en dan mag begeleiding je op de grond leggen om rustiger te worden. Maar ze doen dat op zo’n manier dat je altijd hoofdpijn en blauwe plekken hebt daarna.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als er sprake is van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag dan is dat niet oké. Het kan zelfs onvrijwillige zorg zijn. En dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. Of als er sprake was van een noodsituatie.

  Wat kun je doen?

  Ga in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan wat er gebeurt of is gebeurd en wat je niet prettig vindt of vond. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Nog invullen

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  In de huisregels staat opgenomen dat jullie iedere dag om 12.30u lunchen en dat iedereen aan tafel moet eten. Jij wilt soms op je kamer een tosti maken, maar dit mag volgens de begeleiding niet, omdat je je aan de huisregels moet houden.

  Je mag op zaterdagavond geen vrienden ontvangen om 20.00u omdat in de huisregels is opgenomen dat er ’s avonds geen bezoek mag komen.

  In de huisregels staat dat er voor ieders veiligheid op de gang een camera hangt. Je vindt het niet fijn dat de begeleiding kan zien wanneer je weg gaat en thuis komt, maar zij zeggen dat ze dat in de gaten mogen houden omdat het in de huisregels staat.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  In een gebouw waar mensen samen wonen, samen werken of samen zorg ontvangen, gelden regels die er voor zorgen dat alles goed verloopt. Ook zorgorganisaties stellen huisregels op; hierin wordt bijvoorbeeld geregeld wanneer bezoek welkom is, of huisdieren toegestaan zijn en kan het gebruik van telefoons geregeld worden. Huisregels zijn niet vrijblijvend. Als iemand zich niet aan de huisregels houdt, kan hij daarop aangesproken worden. Maar niet alles mag worden vastgelegd in huisregels. Het is volgens de wet (art 45 Wzd) beperkt tot dat wat nodig is voor ‘een ordelijke gang van zaken of voor de veiligheid’. Het moet gericht zijn op veiligheid of het voorkomen van overlast. Kort gezegd: je mag niet zomaar álles regelen via de huisregels. Staat er een verplichting of verbod in waar je het niet mee eens bent?

  Dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. En de juiste stappen zijn gevolgd.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Mijn begeleiding zegt dat ik medicatie nodig heb om wat minder onrustig te zijn. Ik wil dat liever niet.

  Mijn medicatie wordt toegediend op een manier die ik niet fijn vind. Moet ik dat toelaten?

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als er medicatie wordt toegediend terwijl je dat niet wilt, dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Onvrijwillige zorg mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. En er bepaalde stappen gevolgd zijn. Als het gaat om medicatie die je gedrag beïnvloedt, dan moeten deze stappen sowieso gevolgd worden; dit mag niet zomaar.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  De begeleiding zegt dat jouw vriend alleen in het weekend mag blijven slapen. Of je mag geen vrienden ontvangen op je kamer, alleen in de gemeenschappelijke huiskamer. Of je vriend mag helemaal niet langskomen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als je iets wilt, maar je mag het niet, kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover met jou overleg is geweest. En als de juiste stappen gevolgd zijn.

  Wat kun je doen?

  Ga hierover in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Verwijzing:

  Bekijk bovenstaand stappenplan bij verzet in groot formaat

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Je mag niet met de groep eten, en daar ben je het niet mee eens. Of je moet iedere avond je telefoon inleveren

  Dit zijn een paar voorbeelden. Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Wat kun je doen?

  Als je een klacht hebt, ga hierover dan eerst in gesprek met je begeleider. Geef je begeleider aan dat je het er niet mee eens bent en zeg wat je wel wilt. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kun je nog meer doen?

  Vind je het spannend om met je begeleider hierover te praten of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Samen kijken jullie wat nodig is om voor je rechten op te komen. De CVP Wzd kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met je begeleider, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. Zo nodig, kan de CVP Wzd je ook in contact brengen met een klachtenfunctionaris. Iedere zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek organiseren met je begeleider/behandelaar, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. Als je klacht niet wordt opgelost, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie of geschillencommissie.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Je kunt bij de begeleiding navragen wie jouw CVP Wzd is. Of je kunt het algemene nummer van de CVP Wzd bellen. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kun je ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Uw dochter mag bijvoorbeeld maar een uur per dag bellen. Dat valt precies tijdens uw werktijden. Daarom kunt u haar niet spreken. Of de kamerdeur van uw zoon wordt om 20.00 uur op slot gedaan. Of uw moeder kan het tafelblad van haar rolstoel niet zelf losmaken, en dus niet anders gaan zitten als ze dat fijn vindt.
  Dit zijn een paar voorbeelden van situaties die kunnen spelen. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als een cliënt iets wil, maar het niet mag, kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Dat mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert, of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Bekijk deze afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Uw moeder moet bijvoorbeeld verplicht in de huiskamer eten, terwijl zij liever in haar appartement eet. Of zij wordt dagelijks twee uur in de rolstoel met tafelblad gezet. Of uw zoon krijgt medicatie die hij niet wil. Dit zijn een paar voorbeelden van situaties die kunnen spelen. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als een cliënt iets moet, maar niet wil kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Inzetten en uitvoeren van onvrijwillige zorg mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken over de onvrijwillige zorg zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Bekijk deze afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Het kan zijn dat uw partner met zorg nog thuis woont en dat volgens de anderen (bijvoorbeeld uw familie of de huisarts) niet zo goed meer gaat. Of uw partner is tijdelijk opgenomen bij een zorginstelling na een ziekenhuisopname en ze zeggen dat het beter is dat hij of zij niet meer thuis gaat wonen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder misschien helpen. 

  Mag dit zomaar? 

  Als er sprake is van een besluit tot opname en verblijf dan noemen ze dat in de wet ‘geen bereidheid, geen verzet’. Dit is geregeld in artikel 21 van de Wet Zorg en Dwang.
  “Geen bereidheid, geen verzet” betekent bijvoorbeeld dat het niet iemands eigen idee is om bij een zorgorganisatie te wonen, maar dat diegene het ook niet tegenhoudt. Diegene verzet zich dus niet. Zo’n besluit mag alleen genomen worden, als hierover goed overleg is geweest. Met alle betrokkenen. En als goed is uitgelegd welke keuzes gemaakt kunnen worden. En wat de gevolgen van die keuzes zijn.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de cliënt zelf en betrokkenen in de omgeving, bijvoorbeeld familieleden of de huisarts. Of met de begeleider bij de zorgorganisatie (als iemand daar al verblijft). Geef aan dat u vragen of zelfs twijfels heeft. Kijk eerst of jullie er samen uit kunnen komen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Vindt u het spannend om hierover te praten of helpt het gesprek niet? Dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Meer informatie

  Over een besluit tot opname en verblijf kunt u meer informatie vinden op de website van het CIZ. U kunt ook bellen met 088 - 789 1000 of de vraag mailen naar info@ciz.nl.

  Ook de CVP Wzd kan ondersteunen.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw partner is bijvoorbeeld opgenomen, omdat het thuis niet meer ging. U bent het daar niet mee eens en uw partner ook niet.

  Of: uw kind kan niet goed meer voor zichzelf zorgen en u vindt dat hij of zij opgenomen moet worden om zorg en begeleiding te krijgen. Maar hij of zij werkt daar niet aan mee.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar? 

  Een RM of IBS wordt uitgesproken omdat iemand opgenomen moet worden volgens anderen, terwijl diegene dat zelf niet wil. Een RM kan ook aangevraagd worden door betrokkenen als er zorgen zijn over iemand en diegene zich verzet tegen opname.

  Onvrijwillige opname mag niet zomaar. Er moet zijn onderzocht of opname noodzakelijk is. En of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn. Er worden allerlei stappen gevolgd om tot een beslissing te komen.

  Wat kunt u doen?

  Als het goed is, is bij een RM / IBS een advocaat betrokken. Aan diegene kunt u uw vragen stellen. Bij een RM is het CIZ betrokken, ook bij hen kunt u meer informatie krijgen.

  Is iemand ondertussen opgenomen? Dan kunt u in gesprek gaan met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Stel uw vragen en geef aan waar u het niet mee eens bent, of waar de client het bijvoorbeeld niet mee eens is.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Meer informatie

  Meer info over IBS:

  Meer info over een RM:

  Meer informatie over het verschil tussen een RM en IBS

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Wat kunt u doen?

  Vind u het spannend om een gesprek met iemand van de zorgaanbieder te voeren? Of wilt u advies hoe u dit gesprek aan kunt pakken? Kijk dan of er iemand is die met u het gesprek kan voorbereiden en die eventueel mee kan gaan.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Als uw vraag over onvrijwillige zorg gaat, dan kunt contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kunt u kijken wat u kunt doen om het gesprek voor te bereiden. De CVP Wzd kan u eventueel ook ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder.

  Meer informatie:

  Download deze afbeelding in pdf.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

 • Voorbeelden

  Uw moeder vindt het vervelend dat de begeleiders haar kamer binnenkomen zonder te kloppen. Vanwege de vele personeelswisselingen wordt uw moeder iedere week door een andere medewerker gewassen, en dat vindt zij zeer onprettig.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Uw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Geef bij de contactpersoon aan dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg en zeg wat u wel wilt. Kijk eerst of u er samen uit kunt komen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.  De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek organiseren met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Ieder zorgaanbieder moet over een klachtenfunctionaris beschikken. Bij de zorgaanbieder is bekend wie de klachtenfunctionaris is.

   

 • Voorbeelden

  Uw moeder woont nog zelfstandig en krijgt thuiszorg. De thuiszorg vindt dat het gas afgesloten moet worden, omdat ze denken dat het gevaarlijk is dat uw moeder zelf nog kookt.

  Uw vader is bezorgd dat uw moeder gaat wandelen als zij even niet thuis is en dan verdwaalt. Daarom wil hij bij vertrek de voordeur op slot doen en de sleutel bij zich houden. Zo kan moeder niet naar buiten en verdwalen.

  U bent mentor van een mevrouw en zij moet van de huisarts pillen slikken om de bloeddruk te verlagen. Van deze pillen wordt zij draaierig en dat vindt ze niet fijn. U vindt het wel belangrijk dat ze de pillen inneemt, ook al wil ze dat zelf liever niet.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Uw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen.

  Mag dit zomaar? 

  Als een cliënt iets wil, maar het niet mag kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Als iemand iets moet, maar niet wil ook. Dit geldt óók in de thuissituatie. Onvrijwillige zorg mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de betrokkenen. Dat kan familie zijn, uw huisarts of de thuiszorgmedewerker. Vraag hoe en wanneer de zorg is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en/of u en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent. Of waar de cliënt het niet mee eens is.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer een gesprek geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt of u als vertegenwoordiger op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij een gesprek, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw zoon kan agressief worden en de begeleiding werkt hem dan tegen de grond om hem vervolgens in een ruimte apart te zetten. U bent hiervan geschrokken.

  U hoort dat een medebewoner van uw dochter grapjes maakt over haar strakke kleding. Ze voelt zich hier ongemakkelijk bij, maar durft het niet goed te zeggen.

  U bent als mentor betrokken bij een cliënt die vertelt dat begeleiding hem regelmatig vastpakt en dwingt als hij niet doet wat er gevraagd wordt.  

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar?

  Als er sprake is van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag dan is dat niet oké. Iedere organisatie heeft beleid over dit onderwerp en medewerkers en bewoners moeten zich hieraan houden.

  Er kan zelf sprake zijn van onvrijwillige zorg. En dat mag alleen als hierover overleg is geweest en het stappenplan is gevolgd. Of als sprake was van een noodsituatie.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan waar u het niet mee eens bent. Of waar de cliënt het niet mee eens is.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  In de huisregels staat opgenomen dat iedereen in de gezamenlijke ruimte moet eten. Uw zoon wil na een drukke werkdag soms liever rustig op de eigen kamer eten, maar volgens de begeleiding moet hij met de anderen samen eten omdat het in de huisregels staat.

  U mag niet zomaar bij uw partner op bezoek komen in de avond, omdat in de huisregels is opgenomen dat er na 20u geen bezoek meer mag komen.

  In de huisregels staat dat er voor ieders veiligheid op de gang een camera hangt. U bent curator van uw zus en zij vindt het niet fijn dat de begeleiding kan zien wanneer ze ’s nachts in de keuken een glas melk pakt. Begeleiding geeft aan dat ze zo in de gaten houden waar de levensmiddelen blijven; de kaas en de hagelslag is anders wel heel snel op. U vraagt zich als curator af of een camera hiervoor wel passend is en of zoiets via de huisregels geregeld mag worden.

  Dit zijn een paar voorbeelden. Uw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen. 

  Mag dit zomaar?

  In een gebouw waar mensen samen wonen, samen werken of samen zorg ontvangen, gelden regels die er voor zorgen dat alles goed verloopt. Ook zorgorganisaties stellen huisregels op; hierin wordt bijvoorbeeld geregeld wanneer bezoek welkom is, of huisdieren toegestaan zijn en kan het gebruik van telefoons geregeld worden. Huisregels zijn niet vrijblijvend. Als iemand zich niet aan de huisregels houdt, kan hij daarop aangesproken worden. Maar niet alles mag worden vastgelegd in huisregels. Het is volgens de wet (art 45 Wzd) beperkt tot dat wat nodig is voor ‘een ordelijke gang van zaken of voor de veiligheid’. Het moet gericht zijn op veiligheid of het voorkomen van overlast. Kort gezegd: je mag niet zomaar álles regelen via de huisregels. Staat er een verplichting of verbod in waar u het niet mee eens bent?

  Dan kan dat onvrijwillige zorg zijn. Dat mag alleen als hierover overleg is geweest en de juiste stappen zijn gevolgd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Is de cliëntenraad/familieraad betrokken geweest? En zijn deze afspraken gemaakt met instemming van de cliënt? Waar is dit vastgelegd? Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent. Of waar de cliënt het niet mee eens is.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief

  Meer informatie

  Bekijk ook deze handreiking voor huisregels.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Mijn vader krijgt medicatie om te voorkomen dat hij ’s nachts uit bed gaat en over de gang gaat dwalen. Ik vind het nogal wat, dat hij om deze reden zware pillen krijgt en hij wordt er ook overdag suf van.

  Mijn cliënt houdt van zoetigheid en om de diabetes onder controle te houden is er meer medicatie nodig. Tegen het toedienen van deze extra medicatie verzet de client zich. Wat kunnen we doen?

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar?

  Als een cliënt iets niet wil, maar het moet kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg, ook als het gaat om verplichte medicatie. Dat mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd. Als het gaat om medicatie die het gedrag beïnvloedt (bijvoorbeeld suffer maakt) dan moet het stappenplan sowieso gevolgd worden.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer de medicatievoorschriften en - inname is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Zijn alle alternatieven bekeken? Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent. En/of waar de client het niet mee eens is. En wat er anders zou kunnen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Bekijk bovenstaand stappenplan bij verzet in groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  De zorgaanbieder legt een bezoekbeperking op omdat het bijvoorbeeld uw moeder onrustig zou maken. Of uw dochter mag haar vriend alleen in het weekend ontvangen terwijl zij hem ook doordeweeks wil zien.
  Dit zijn een paar voorbeelden van situaties die kunnen spelen. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen.

  Mag dit zomaar?

  Als een cliënt iets wil, maar het niet mag kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Dat mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Is de cliëntenraad/familieraad betrokken geweest? En zijn deze afspraken gemaakt met instemming van de cliënt? Waar is dit vastgelegd? Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent. Of waar de cliënt het niet mee eens is.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Bekijk bovenstaande afbeelding over onvrijwillige zorg op groot formaat.

  Bekijk bovenstaand stappenplan bij verzet in groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw dochter mag niet met de groep eten en u heeft daar al meerdere keren met de groepsleiding over gesproken. U komt er echter niet uit. Of uw zoon moet iedere avond zijn telefoon inleveren en daar wil hij een klacht over indienen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.  Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen.

  Wat kunt u doen?

  Als u een klacht heeft, ga dan eerst in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Zo nodig, kan de CVP Wzd je ook in contact brengen met een klachtenfunctionaris. Iedere zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek organiseren met de begeleider/behandelaar, of helpen bij het schrijven van een (klacht)brief. Als uw klacht niet wordt opgelost, kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie of geschillencommissie.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  De begeleiding heeft de telefoon van uw dochter voor drie maanden ingenomen. Of de bankpas van uw zoon is afgepakt omdat hij er niet goed mee zou kunnen omgaan. Of het rijbewijs van uw zoon is afgepakt omdat hij niet mag rijden met de huidige medicatie.

  Dit zijn een paar voorbeelden van situaties die kunnen spelen. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen.

  Mag dit zomaar?

  Als een cliënt iets wil, maar het niet mag, kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Dat mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer je het er niet mee eens bent.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Mijn cliënt/familielid heeft last van een buurman die ‘s avonds harde muziek draait, waardoor hij niet kan slapen. Een van de huisgenoten maakt altijd grapjes over uw cliënt/familielid, en dat vindt uw cliënt/familielid niet prettig. Of uw cliënt/familielid voelt zich onveilig op de groep vanwege het gedrag van een medebewoner. 

  Dit zijn een paar voorbeelden van situaties die kunnen spelen. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen. 

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag na hoe een en ander opgelost zou kunnen worden.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt/familielid op te komen. Dat kan ook betekenen dat de CVP Wzd u doorverwijst naar een klachtenfunctionaris of interne vertrouwenspersoon.

  Download bovenstaande afbeelding in groot formaat.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw cliënt/familielid wil graag een vriendin maar mag van de begeleiding geen lidmaatschap op Tinder. Of uw cliënt/familielid is verliefd, en mag maar een keer per week haar vriend ontvangen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen. 

  Mag dit zomaar?

  Als een cliënt iets wil, maar het niet mag kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Dat mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Geef bij de contactpersoon aan wat uw cliënt/familielid wilt en kijk of u er samen uit kunt komen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw cliënt/familielid moet rondkomen van €30,- per week, en hij vindt dat echt te weinig.

  Uw cliënt/familielid kan niet zelf bepalen wanneer hij/zij boodschappen gaat doen, omdat de bankpas door de begeleiding in bewaring is genomen.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn. Toch kan de tekst hieronder u misschien helpen.

  Mag dit zomaar?

  Als een cliënt iets wil, maar het niet mag kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Dat mag alleen nadat een stappenplan is gevolgd en de afspraken zijn vastgelegd.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Het kan ook zijn dat er een bewindvoerder betrokken is. Zie in dat geval hier (LINK naar vraag mbt onvrede wettelijk vertegenwoordiger).

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  De huidige dagbesteding past niet bij mijn client en tot nu toe is er nog niets anders geregeld, en nu?

  Mijn zoon moet in de ochtend zijn bed uitkomen op een vast tijdstip om naar de dagbesteding te gaan. Dit past niet bij zijn ritme en hij raakt hierdoor vermoeid. Kan niet afgesproken worden dat hij later start?

  De zorgaanbieder krijgt financiën om dagbesteding of werk voor mijn moeder te regelen, maar tot nu toe is er niets beschikbaar volgens hen. Wat kan ik doen om mijn moeder te helpen?

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar?

  Het is belangrijk dat het werk en/of dagbesteding van uw cliënt/familielid naar tevredenheid is. En waar u als betrokkene  ook tevreden over bent. De zorgaanbieder heeft de taak mee te denken (binnen de mogelijkheden). Iemand mag niet zomaar gedwongen worden om naar dagbesteding/werk te gaan. Dat mag alleen als er overleg is geweest. En er bepaalde stappen gevolgd zijn.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Geef aan wat u anders zou willen. Of wat uw client / familielid anders zou willen. En wat er anders zou kunnen. Kijk of jullie er in een gesprek samen uit kunnen komen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Mijn cliënt wordt bij (dreigende) agressie opgesloten in aparte ruimte. Ik vind dit niet oké, wat kan ik doen?

  Mijn cliënt heeft overdag een kamerprogramma en moet in de nacht in de separeer slapen, waardoor hij niet vrij naar het toilet kan. Dat kan toch niet zo doorgaan?

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar?

  Als er sprake is van afzondering terwijl iemand dat niet wil dan is er sprake van onvrijwillige zorg. Het kan ook zijn dat u het er als familie of vertegenwoordiger niet mee eens bent. Afzondering mag alleen als het écht nodig is en er geen andere oplossing bedacht kan worden. En het mag alleen als hierover overleg is geweest. En er bepaalde stappen gevolgd zijn.

  Alleen als er sprake is van een noodsituatie (bijv. agressie of suïcidaliteit) kan het zijn dat er achteraf pas overlegd kan worden en afspraken worden gemaakt. Maar ook dan is het belangrijk het gesprek aan te gaan.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer de insluiting is geregeld. En wat het beleid van de organisatie is. Of de insluiting is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Zijn alle alternatieven bekeken? Was er sprake van een noodsituatie? En wat als het weer gebeurd?
  Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent. En/of waar de cliënt het niet mee eens is. En wat er anders zou kunnen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Mijn moeder mag haar poes niet meenemen als ze op de verpleegafdeling gaat wonen. De begeleiding wil dat de poes niet buiten de kamer komt en vindt het zielig dat de poes zo’n kleine ruimte heeft. Ook willen ze niet helpen met de verzorging. Mijn moeder is heel verdrietig en ik zou graag zien dat ze kijken of de poes toch mee mag verhuizen.

  Onze zoon is zijn hele leven al huisdieren gewend en neemt iedere avond voor het slapen gaan de dag door met zijn schildpad. Hij zorgt er goed voor en komt niet van de kamer af. Toch houdt de begeleiding vast aan de regel dat een huisdier niet mag vanwege overlast. Dat moet toch anders kunnen?

  Jouw situatie kan net anders zijn. Toch kan de tekst hieronder je misschien helpen.

  Mag dit zomaar?

  In een gebouw waar mensen samen wonen of samen zorg ontvangen, gelden regels die eraan bijdragen dat alles goed verloopt. Ook zorgorganisaties stellen huisregels op, hierin wordt bijvoorbeeld geregeld of huisdieren toegestaan zijn. Maar niet álles mag worden vastgelegd in huisregels. Het is volgens de wet (art 45 Wzd) beperkt tot dat wat nodig is voor ‘een ordelijke gang van zaken of voor de veiligheid’. Kort gezegd: je mag niet alles regelen via de huisregels. Vindt u dat er sprake is van onredelijke regels? Dan kan er onvrijwillige zorg kunnen zijn. Dat mag alleen als hierover overleg is geweest.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer deze regels zijn vastgesteld. Is de cliëntenraad / familieraad betrokken geweest? En zijn afspraken gemaakt met instemming van de cliënt en waar is het vastgelegd? Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent. Of waar de cliënt het niet mee eens is.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Meer informatie

  Bekijk ook deze handreiking voor huisregels.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw partner is vrijwillig opgenomen, omdat het thuis niet meer ging. U vindt het ingewikkeld dat er zorg aan uw vrouw wordt gegeven tegen haar zin; thuis was ze het anders gewend. Kunt u iets doen?

  Uw client woont vrijwillig bij een zorgaanbieder, maar moet zich wel houden aan allerlei regels, bijvoorbeeld over het ontvangen van bezoek en gebruik van alcohol. De zorgaanbieder zegt dat hij hier vrijwillig verblijft en kan vertrekken als hij zich niet aan de regels houdt.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar?

  Onvrijwillige zorg toepassen mag niet zomaar, ook niet als er sprake is van vrijwillig verblijf. En dat het verblijf vrijwillig is, wil niet zeggen dat de zorgaanbieder niet mee moet denken over een goede oplossing bij onvrede.

  Wat kunt u doen?

  Woont uw cliënt/familielid ergens vrijwillig en bent u niet tevreden? Of is hij/zij zelf niet tevreden? Ga in gesprek met uw contactpersoon bij de zorgaanbieder. Geef je begeleider aan waar je het niet mee eens bent en wat je wel wilt. Vraag hen mee te denken over een oplossing. Kijk eerst of je er samen uit kunt komen.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

 • Voorbeelden

  Uw cliënt/familielid heeft Corona en wordt daarom opgesloten in haar kamer terwijl zij geen klachten heeft.
  Door Quarantaine op de afdeling van uw cliënt/familielid mag hij geen bezoek meer ontvangen.

  Uw cliënt/familielid is verkouden en wordt, ondanks negatieve covidtest, in kamerisolatie gezet.

  Dit zijn een paar voorbeelden. In uw situatie kan het anders zijn.

  Mag dit zomaar?

  Door vaccinaties, booster- en herhaalprikken zijn we steeds beter beschermd tegen het coronavirus. Maar het virus is er nog steeds. We moeten daarom blijven opletten. Het blijft dus verstandig om ons nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

  De tijdelijke coronawet geldt sinds 20 mei 2022 niet meer. Er mogen dus niet zomaar maatregelen worden getroffen door de zorgaanbieder. Wel kan er aanleiding zijn op een locatie of groep voor extra maatregelen, bijvoorbeeld als meerdere bewoners besmet zijn. De zorgaanbieder moet hier specifieke regels voor maken en die telkens opnieuw afwegen.

  Wat kunt u doen?

  Ga in gesprek met de contactpersoon bij de zorgaanbieder. Vraag hoe en wanneer dit is geregeld. Of dit is gebeurd met instemming van de cliënt en waar het is vastgelegd. Geef duidelijk aan wanneer u het er niet mee eens bent.

  Wat kunt u nog meer doen?

  Wanneer het gesprek met de zorgaanbieder geen succes oplevert of u heeft behoefte aan ondersteuning bij (de voorbereiding van) het gesprek, dan kunt u contact opnemen met de clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  Samen met de CVP Wzd kijkt u wat nodig is om voor de rechten van uw cliënt op te komen. De CVP Wzd kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met de zorgaanbieder, of ondersteunen bij het schrijven van een (klacht)brief.

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 

  Bij de zorgaanbieder is bekend wie de CVP Wzd is. Of neem contact op met de algemene adviesdienst van de CVP Wzd. De contactgegevens verschillen per regio. Via deze website kunt u ook chatten met een CVP Wzd (rode knop rechtsonderin).

   

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon voor u?

Bekijk onderstaande korte video:

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij ondersteunen bij vragen en klachten over zorg die tegen uw wil in gaat. In stripverhalen over cliëntenvertrouwenspersoon Irma, wordt dit helder uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. Klik op Irma als u deze uitleg wilt. U gaat dan naar een andere website.

 • We luisteren naar uw verhaal
 • We geven antwoord op uw vragen
 • We leggen uit wat uw rechten zijn
 • We helpen bij het helder krijgen van uw probleem
 • We gaan mee naar gesprekken die over uw vraag of klacht gaan
 • We denken mee bij het schrijven van brieven en mails
 • We ondersteunen bij een klachtenprocedure

Onafhankelijke ondersteuning

De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. Onze dienstverlening is gratis.

Uw privacy is belangrijk voor ons. De cliëntvertrouwenspersonen Wzd vallen onder een gezamenlijk privacyreglement van vier organisaties: Het LSR, Quasir, Zorgstem en Adviespunt Zorgbelang. 

Kwaliteit door certificering 

Onze dienstverlening is ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat wij constant bezig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te verbeteren.
ISO certificatie

Betere rechtsbescherming

De Wet zorg en dwang is bedoeld voor de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

Deze Wet geeft mensen hun vrijheden en regie terug

hier moet een alt text komen

Bel met een medewerker

Per regio zijn er andere contactgegevens. Op de contactpagina kunt aangeven in welke gemeente u woont. Wij helpen u graag verder.

Contactpagina

Ga naar de contactpagina