Samen voor betere zorg

Betere zorg voor u en anderen

Elke melding is van grote waarde. Adviespunt Zorgbelang registreert uw melding. Zo krijgen we een beeld van de kwaliteit en knelpunten in de zorg. Die bespreken we met zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheden en andere instanties. Hoe meer er gemeld wordt, hoe sterker wij en ú staan. Wij dringen aan op verbetering van zorg voor alle patiënten. Zo leidt uw melding tot betere zorg voor u en anderen.

> Lees praktijkvoorbeelden van mensen die contact met ons opnemen

Uw privacy

Adviespunt Zorgbelang vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.  In het  privacyreglement kunt u lezen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, of u toestemming moet geven en welke rechten u heeft. Daarnaast hebben wij een korte samenvatting opgesteld van het privacyreglement.

De cliëntvertrouwenspersonen Wzd vallen onder een gezamenlijk privacyreglement van Het LSR, Quasir, Zorgstem en Adviespunt Zorgbelang.

 


 Samen Voor Betere Zorg 327X 318


Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dat niet het geval zijn, richt u zich bij voorkeur eerst met uw klacht tot de betrokken medewerker. Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de manager van de betreffende medewerker. Houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland. 

> Klachtenregeling

Klachten over vertrouwenswerk jeugd

Heeft u een klacht over het vertrouwenswerk jeugd? Lees dan hier meer over de klachtenprocedure