Samen voor betere zorg

Betere zorg voor u en anderen

Elke melding is van grote waarde. Adviespunt Zorgbelang registreert uw melding. Zo krijgen we een beeld van de kwaliteit en knelpunten in de zorg. Die bespreken we met zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheden en andere instanties. Hoe meer er gemeld wordt, hoe sterker wij en ú staan. Wij dringen aan op verbetering van zorg voor alle patiënten. Zo leidt uw melding tot betere zorg voor u en anderen.

> Lees praktijkvoorbeelden van mensen die contact met ons opnemen

Uw privacy

Wij vinden het belangrijk om alle vragen en klachten te registreren zodat we de knelpunten rechtstreeks kunnen bespreken met zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Het gebruik van gegevens is vastgelegd in een privacyreglement. Alleen als u hiervoor toestemming geeft, kan een medewerker in het belang van uw zaak met informatie naar buiten treden.

> Privacyreglement

 


 Samen Voor Betere Zorg 327X 318


Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dat niet het geval zijn, richt u zich bij voorkeur eerst met uw klacht tot de betrokken medewerker. Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de manager van de betreffende medewerker. Houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland. 

> Klachtenregeling