Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Heb je te maken met zorg voor jeugd?

Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van het AKJ en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder.

(ma t/m vr van 09:00 - 17:00, lokaal gesprekstarief),
stuur een e-mail naar info@akj.nl of chat op www.akj.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur).

Onafhankelijke hulp voor kind en ouder

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Onze dienstverlening is gratis.

Afbeelding Website Kindervoetjes

 

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersonen jeugd?

  • Vertrouwenspersonen geven informatie als je vragen hebt over je rechten en plichten. Ze weten alles over de wetten en regels binnen de zorg voor jeugd.

  • De vertrouwenspersoon helpt je bij het bespreekbaar maken van onvrede met je hulpverlener. Of ondersteunt je bij het indienen van een klacht.

  • Ondersteun jij iemand die met zorg voor jeugd te maken heeft? Weet dan dat vertrouwenspersonen ook jou kunnen coachen en adviseren. Zo sta je een stuk sterker.

  • Ook pakken we jouw signalen op. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Deze bespreken we met de instellingen en gemeente. Daarbij dringen we aan op verbetering. 
Lees praktijkvoorbeelden van mensen die contact met ons opnemen 

Veelgestelde vragen

Is toestemming van mijn ouders nodig voor mijn behandeling?

Dat is afhankelijk van je leeftijd. Vanaf 16 jaar mag iemand op het gebied van gezondheidszorg geheel zelfstandig zijn eigen beslissingen nemen, toestemming van ouders of voogd is daarvoor niet nodig. Voor behandeling of onderzoek van kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel toestemming van het kind zelf als van de ouders/voogd vereist. Voor nog jongere kinderen is toestemming van de ouders/voogd voldoende, toch moet ook dan zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de mening van het kind.

Lees meer over deze vraag

Wat kan een vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Een vertrouwenspersoon kan je informeren en adviseren. Ook kan een vertrouwenspersoon je helpen wanneer je een probleem ervaart of wanneer je een klacht hebt.

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000

Lees meer over deze vraag

Ik lees dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is. Wat houdt dit in?

Ja, de vertrouwenspersoon is in dienst van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) of Zorgbelang en niet in dienst van de instelling waar jouw vraag of klacht over gaat. We werken dus enkel in jouw belang.

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000

Lees meer over deze vraag

Wat is het verschil tussen een voogd en een gezinsvoogd?

Een voogd is degene die gezag over jou uitoefent totdat jij achttien bent geworden. Meestal zijn dit jouw ouders. Wanneer jouw ouders er niet meer zijn of jouw ouders geen gezag meer uitoefenen over jou, wordt er een voogd aangewezen door de kinderrechter. Een gezinsvoogd is een (tijdelijke) voogd die wordt toegevoegd naast jouw ouders. De gezinsvoogd helpt jou en jouw ouders bij het nemen van beslissingen over jouw opvoeding.  

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000

Lees meer over deze vraag

Mag mijn gezinsvoogd informatie bij anderen opvragen?

Wanneer er een ondertoezichtstelling is, mag de gezinsvoogd informatie opvragen die van belang is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het opvragen van informatie bij een andere hulpverlenende instantie die is betrokken of bij school.

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000

Lees meer over deze vraag

Wat betekent een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, dus een maatregel met als doel het kind te beschermen. Bij een OTS heeft de kinderrechter bepaald dat iemand toezicht moet houden op een kind, omdat het zich niet goed kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat er ernstige problemen zijn bij de opvoeding en verzorging en andere hulp niet voldoende heeft geholpen of zal helpen. Het doel van de OTS is ervoor te zorgen dat de situatie waarin een kind opgroeit, zo snel mogelijk verbetert.

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000

Lees meer over deze vraag

Ik woon op een groep, maar ben het niet eens met mijn hulpverleningsplan. Wat nu?

Je kunt naar jouw mentor of de groepsleiding gaan om dit te bespreekbaar te maken. Kom je er desondanks nog niet uit, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000

Lees meer over deze vraag

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over mijn jeugdhulpverlener?

Het is goed om dit allereerst te bespreken met de hulpverlener zelf. Hierbij kan de leidinggevende ook aansluiten. Wanneer dit gesprek niet tot een oplossing leidt dan kun je jouw klacht(en) voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de instelling. Heb je hierbij hulp nodig, dan kun je om ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon.

Heb je aanvullende vragen of wil je advies? Bel: 088 - 555 1000 

Lees meer over deze vraag